W najbliższą sobotę, 23 stycznia, wprowadzone zostaną następne zmiany w organizacji ruchu na Niebuszewie, a także pierwsze w rejonie centrum.

 

W ramach kolejnego etapu robót na Niebuszewie prace w dalszym ciągu będą prowadzone na ul. Kołłątaja od ronda Giedroycia do ronda Sybiraków i wzdłuż ul. Asnyka od ronda Sybiraków do ul. Boguchwały. Dodatkowo wyłączony z ruchu zostanie pozostały odcinek ul. Asnyka do Dworca Niebuszewo oraz odcinek ul. Orzeszkowej od ul. Kołłątaja do ul. Asnyka. Zamknięty zostanie również przejazd ul. Boguchwały.

Z uwagi na spore opóźnienia w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej w ciągu ulicy Staszica, buspas wyznaczony w ciągu tej ulicy dociągnięty zostanie do ronda Giedroycia, w związku z tym dojazd dla pozostałych pojazdów możliwy będzie tylko jednym pasem.

Na skrzyżowaniu ulic Orzeszkowej, Kołłątaja i Warcisława, na wlocie od ulicy Orzeszkowej dopuszczony zostanie skręt w lewo w ulicę Warcisława.

W dalszym ciągu obowiązywać będą wcześniej wprowadzone zmiany w związku z rozpoczęciem pierwszego etapu.

Inaczej w centrum

W najbliższą sobotę, 23 stycznia, prace rozpoczną się także na torowisku wzdłuż ul. Matejki od ul. Piłsudskiego do placu Żołnierza Polskiego. Roboty obejmą także jezdnię zachodnią (w kierunku do pl. Żołnierza Polskiego). W ramach tego etapu prac na skrzyżowaniu ul. Matejki i ul. Piłsudskiego:

– na wlocie północnym możliwy będzie jedynie skręt w prawo w ulicę Piłsudskiego – skręt będzie możliwy z dwóch pasów ruchu;

– na wlocie południowym wyłączony z ruchu będzie jeden z dwóch pasów do skrętu w lewo;

– na wlocie zachodnim dla wszystkich pojazdów dostępny będzie jedynie pas lewy przeznaczony do skrętu w lewo w ulicę Matejki, pas środkowy będzie dostępny dla autobusów komunikacji miejskiej skręcających w lewo, natomiast pas prawy dla autobusów komunikacji miejskiej zawracających na skrzyżowaniu.

Zmienione zostaną programy sygnalizacji świetlanej na skrzyżowaniach: ul. Matejki, ul. Piłsudskiego i pl. Hołdu Pruskiego.

Nie będzie możliwości przejazdu przez ul. Matejki w ciągu ulic Mazowieckiej i Małopolskiej.

Uwaga, pasażerowie komunikacji miejskiej

Wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu linii tramwajowych i autobusowych. Tramwaje linii 1 kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy na trasie Głębokie – Stocznia Szczecińska. Autobusy linii 70 w kierunku Dworca Głównego, Elektrowni Pomorzany, Kamieńca i Pargowa od przystanku „Plac Rodła” kursować będą przez al. Wyzwolenia, pl. Żołnierza Polskiego, pl. Hołdu Pruskiego do ul. Małopolskiej i dalej bez zmian. Autobusy linii C i H w kierunku prawobrzeża kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy zmienioną trasą: od przystanku początkowego „Plac Rodła” realizować będą nawrót na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i ul. Matejki, następnie pojadą przez pl. Rodła i al. Wyzwolenia do pl. Żołnierza Polskiego i dalej bez zmian. Dodatkowo uruchomiony zostanie przystanek „Plac Rodła” wspólny z liniami A i B w kierunku prawobrzeża.

Wykonawcą robót jest firma ZUE S.A. Realizacja całej inwestycji, od pl. Żołnierza Polskiego do Dworca Niebuszewo, zajmie prawie 2 lata i kosztować będzie 174 mln zł.