Otwarto oferty w miejskim przetargu na budowę węzła Granitowa w Podjuchach. Zainteresowane są trzy firmy, wszystkie złożyły oferty wyższe niż zakładał magistrat.

Pierwotnie oferty przetargowe miały być zbierane do 9 marca, ale termin ten aż 11-krotnie wydłużano. Ostatecznie koperty z ofertami otwarto dopiero 11 lipca.

Miasto na przebudowę skrzyżowania ul. Krygiera i ul. Granitowej chciało przeznaczyć 78,2 mln zł. Rosnące ceny na rynku budowlanym po raz kolejny sprawiły jednak, że wszystkie oferty są wyższe. Firma Budimex z Warszawy wyceniła koszt prac na 101,6 mln zł. Konsorcjum firm - Roverpol z Warszawy i Rover Alcisa z Walencji - na 104,5 mln zł. Najdroższa jest oferta firmy Intercor z Zawiercia – 123 mln zł.

Szczecin ma zagwarantowane dofinansowania unijne w wysokości 72,8 mln zł. Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Oferty złożone w przetargu będą teraz analizowane – informuje Piotr Zieliński z Urzędu Miasta.

Zakres planowanej inwestycji jest bardzo szeroki. Powstanie wielkie skrzyżowanie jednopoziomowe z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną w miejscu obecnego skrzyżowania ul. Krygiera z ul. Granitową. Planowana jest rozbiórka istniejącego, wyłączonego z ruchu, mostu drogowego nad Regalicę, w miejsce którego wybudowany zostanie nowy trójprzęsłowy most.

Przebudowane zostaną fragmenty ul. Krygiera, ul. Granitowej oraz skrzyżowanie ul. Granitowej z ul. Marmurową. Na odcinku od ul. Piwnej do ul. Krygiera wybudowana zostanie ul. Nowa Marmurowa. Powstanie dojazd do ul. Ciasnej.

Dziś w miejscu skrzyżowania ul. Krygiera z ul. Granitową często tworzą się korki.