Kierunki współtworzone we współpracy z firmami, prowadzone w całości w języku angielskim czy kończące się tytułem inżyniera – w swojej nowej ofercie Uniwersytet Szczeciński ma propozycje zarówno dla umysłów ścisłych, jak i humanistów. Bogaty wachlarz opcji powinien sprostać najwyższym wymaganiom.

 

Uniwersytet Szczeciński w nowym roku akademickim 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 90 kierunkach, a na przyszłych studentów czeka ponad 11 tys. miejsc.

– Tak bogata oferta edukacyjna gwarantuje, że każdy z kandydatów znajdzie kierunek, który go interesuje, a w przyszłości zapewni mu pracę. Zależy nam, by nasi studenci zdobywali wiedzę i kompetencje, ale także rozwijali swoje pasje – podkreśla Rektor US, prof. dr hab. Waldemar Tarczyński.

Języki obce to zawsze dobry wybór

Uczelnia wychodzi naprzeciw potrzebom rozwijającego się rynku pracy i do swojej tegorocznej oferty rekrutacyjnej włącza kolejne kierunki w dużej mierze skupiające się na rozwoju językowym. Jedną z tegorocznych propozycji są studia w całości prowadzone w języku angielskim Business Management. Oprócz codziennego kontaktu z żywym językiem, studenci zgłębią tajniki zarządzania: nauczą się tworzyć i wdrażać strategie biznesowe, zarządzać projektami czy zespołem.

–Firmy coraz częściej potrzebują osób ze znajomością języka obcego, ponieważ, jak podkreślają, obsługi komputera są w stanie nauczyć pracownika w miesiąc, zaś biegła znajomość języka wymaga czasu. W obecnie funkcjonującym świecie studia w języku angielskim pomagają nie tylko nabyć kompetencje w zakresie ekonomii, socjologii czy nauk ścisłych – w zależności od kierunku – ale również rozwijają umiejętności językowe, co jest szczególnie istotne w pracy w środowisku międzynarodowych przedsiębiorstw– mówi dr hab. Renata Podgórzańska, Prorektor ds. Kształcenia US.

Do tej pory przyszli studenci US spośród kierunków prowadzonych w języku obcym mieli do wyboru: Economics and IT Applications, Global Communications, Hydrobiology, Social Sciences na I stopniu i International Economics i Public Management na II stopniu.

Niecodzienna nowość na US oraz innowacyjne metody nauczania

Na Uniwersytecie Szczecińskim – z racji charakteru uczelni – kierunki, które oferują tytuł inżyniera, są rzadkością. Tegoroczna nowość to gospodarka przestrzenna. Ci, którzy wybiorą ten kierunek, nauczą się opracowywania analiz z zakresu zagospodarowania przestrzennego, sporządzania lokalnych strategii rozwoju czy dokumentów oceniających zasoby. Z taką wiedzą można podjąć pracę jako specjalista w urzędach administracji państwowej czy w biurach planistycznych.

– Warto skorzystać z nowego kierunku, jak i pozostałych studiów inżynierskich, z kilku względów, m.in. po licencjacie trwającym 3,5 roku ma się tytuł inżyniera, studia inżynierskie bardzo często realizowane są we współpracy z regionalnymi przedsiębiorcami, więc znacznie bardziej sprecyzowana jest ścieżka i łatwiej znaleźć pracę. W czasie studiów realizowane są również praktyki zawodowe, więc student poza wiedzą i kompetencjami, ma możliwość jeszcze lepszego poznania rynku i przyszłej pracy – zachęca dr hab. Michał Kupiec, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania US.

Uniwersytet łączy siły z innymi podmiotami i tworzy kierunki o wielu możliwościach

Po zakończeniu edukacji studenci stają przed wyzwaniem znalezienia pracy w swoim zawodzie. Z pewnością będzie to dużo łatwiejsze po ukończeniu kierunków, które współtworzone są z zewnętrznymi firmami.

Patrząc na listę partnerów uczelni, można śmiało powiedzieć, że każdy kierunek znajdzie swoje przedłużenie na rynku. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi pozwala również na realizację zajęć/ćwiczeń w terenie, prowadzenie praktyk i wdrażanie się studentów w przyszłe zagadnienia zawodowe.

Jednym z nowo otwieranych kierunków we współpracy jest zarządzanie odnawialnymi źródłami energii (https://kandydaci.usz.edu.pl/zarzadzanie-odnawialnymi-zrodlami-energii/). Partnerami w tym przypadku są podmioty z grupy GK ENEA – ENEA S.A., ENEA Operator Sp. z o.o., ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. i ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. To przyszłościowe studia, mają wymiar praktyczny i ukierunkowane są na przekazanie specjalistycznej wiedzy przez praktyków i wieloletnich pracowników sektora energetycznego, a także podczas 6 miesięcy praktyk u partnerów kierunku.

Poza współpracą z podmiotami z otoczenia biznesu, Uniwersytet Szczeciński nawiązuje również współpracę z uczelniami zagranicznymi. Nowa propozycja US to polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie. To studia prowadzone we współpracy z Uniwersytetem w Greifswaldzie i jeden z nielicznych programów Double-Degree w dziedzinie nauczania w Europie oraz pierwsza tego typu współpraca między Polską i Niemcami. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego i języka niemieckiego. Program studiów umożliwia zdobycie uprawnień do nauki tych języków zarówno jako ojczystych, jak i obcych.

Z myślą o przyszłych pedagogach

Uniwersytet Szczeciński rozwija swoją ofertę również w zakresie nauczania pedagogiki i proponuje dwa nowe kierunki. Pedagogika opiekuńczo-wychowawczo pozwoli studentom uzyskać kwalifikacje zawodowe do pracy w różnych placówkach zajmujących się wychowaniem i opieką osób w różnym wieku: dzieci, młodzieży, osób dorosłych (także w wieku senioralnym).

Absolwenci kierunku będą mogli podjąć zatrudnienie np. w placówkach wsparcia dziennego, czy ośrodkach adopcyjnych bądź żłobkach.

Drugą opcją jest pedagogika resocjalizacyjna, która daje możliwość nauki diagnozowania specjalistycznych oddziaływań korekcyjnych czy identyfikacji potrzeb i zasobów osób z zaburzeniami zachowania. Po ukończeniu tego kierunku można pracować jako koordynator pieczy zastępczej czy kurator społeczny.

Oba nowe kierunki pedagogiczne są dostępne zarówno w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Dodatkowo, wsłuchując się w głosy studentów i wychodząc naprzeciw ich potrzebom, Uniwersytet Szczeciński oferuje 3 nowe kierunki na studiach zaocznych: administrację (I i II stopień) oraz filologię hiszpańską (I stopień).

Oferta także dla tych, którzy pragną kontynuować naukę na II stopniu

Uniwersytet Szczeciński przygotował również nowe kierunki dla absolwentów I stopnia. Komunikacja i psychologia w biznesie (https://kandydaci.usz.edu.pl/komunikacja-i-psychologia-w-biznesie-2/) to propozycja dla tych, którzy chcą rozbudować wiedzę z obszarów psychologii poznawczej, osobowości i twórczości. Program kierunku ma charakter modułowy, do wyboru są: kreowanie innowacji w biznesie, psychologia rozwoju kompetencji, psychologia w marketingu oraz psychologia zarządzania zmianą.

Kierunek komunikacja i psychologia w biznesie również otwiera się na I stopniu. W tym przypadku jest podobnie, program kierunku ma charakter modułowy, a student wybiera trzy z czterech modułów: zachowania konsumenckie, psychologia sprzedaży, psychologia w zarządzaniu personelem oraz zachowania pracowników w zespole.

Drugą propozycją na II stopniu jest przekład rosyjsko-polski. W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak: tłumaczenie przysięgłe, tłumaczenie tekstów handlowych, teoria przekładu, praktyczna nauka języka rosyjskiego, literatura polska i rosyjska w relacjach przekładowych.

– Warto zauważyć, że nie wszystkie kierunki maja swoją kontynuację na II stopniu. Jednak taka sytuacja daję szansę szerszego rozwoju, gdyż bogata oferta Uniwersytetu Szczecińskiego posiada kierunki komplementarne bądź zupełnie nowe kompetencje zawodowe. Pamiętajmy o tym, że nie trzeba kontynuować dotychczas studiowanego kierunku lecz można wybrać ofertę innego Wydziału. Studenci kształcą się i poszukują różnych ścieżek rozwoju, a my im to umożliwiamy – zapewnia dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US Prorektor ds. Kształcenia US.

Rekrutacja na studia ruszyła 6 czerwca i potrwa do 12 lipca. Zapisy odbywają się online w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów.

Ogłoszenie wyników dla I naboru odbędzie się 28 lipca.