Pogoda sprzyja postępowi prac na ulicy Arkońskiej. Roboty sanitarne i elektryczne idą pełną parą, trwa również montaż nowego torowiska. Pierwsze szyny zamontowano już na betonowych podstawach.

– Miniony tydzień był dla wykonawcy bardzo pracowity – informuje Piotr Zieliński z Centrum Informacji Miasta. – Układana była kanalizacja deszczowa na rondzie oraz kabel oświetleniowy w okolicy remontowanego wiaduktu, z kolei na części al. Wojska Polskiego, rondzie i ul. Arkońskiej trwały prace przy magistrali wodociągowej – wymienia.

Postęp widać również przy pracach torowych i trakcyjnych. Wylano z betonu m.in. dolną płytę rozjazdu w ul. Arkońskiej przy skrzyżowaniu z al. Wojska Polskiego, montowane i regulowane są kolejne odcinki torów. Trwają prace przy fundamentach pod słupy trakcyjne.

Wykonawcą jest firma Eurovia Polska S.A. W ramach inwestycji torowisko tramwajowe zostanie przedłużone od pętli trójki w Lasku Arkońskim do al. Wojska Polskiego. W miejscu skrzyżowania al. Wojska Polskiego z ul. Arkońską i Szafera powstanie rondo. W okolicach Arkonki wybudowany zostanie parking na 170 miejsc. Koszt to 88 mln zł.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. Działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Rondo - betonowanie dolnej płyty rozjazdu

Ul. Arkońska w rejonie kąpieliska - betonowanie dolnej płyty torowisk

Badanie ultradźwiękowe wykonanego spawania szyn

Pielęgnacja betonu płyty dolnej torowiska - ul. Arkońska w rejonie kąpieliska

Pielęgnacja betonu płyty dolnej torowiska  - ul. Arkońska, wjazd na rondo

Ul. Arkońska - montaż torowiska na odcinku od kąpieliska w stronę wiaduktu

Wiadukt w ul. Arkońskiej - przygotowanie do betonowania płyty

Ul. Arkońska - widok od ronda w stronę kąpieliska

Jezdnia ronda

Ul. Arkońska - widok na dojeździe do wiaduktu od strony ronda