Radni przyjęli zmiany w zasadach przyznawania bonu opiekuńczego. Teraz o miejskie dofinansowanie wynajęcia niani czy opłacenia miejsca w prywatnym żłobku będą mogli starać się również rodzice jednego dziecka (w wieku do lat 3).

Według wcześniejszych zasad bon opiekuńczy w wysokości 500 zł miesięcznie przysługiwał osobom wychowującym co najmniej dwoje dzieci. Teraz o takie dofinansowanie mogą ubiegać się wszyscy rodzice.

Bon opiekuńczy przeznaczany jest na pokrycie części kosztów związanych z umieszczeniem dziecka w prywatnym żłobku czy zatrudnieniem niani. Aby go otrzymać trzeba mieszkać w Szczecinie, zrezygnować z ubiegania się o miejsce w żłobkach miejskich i spełnić kryterium dochodowe.

W przypadku rodziców mających na utrzymaniu jedno dziecko, dochód na członka rodziny nie może przekraczać kwoty 1 922 zł (netto). Dla rodziców dwojga dzieci progiem jest kwota 2 200 zł (netto). Nie stosuje się kryterium dochodowego dla wychowujących troje lub więcej dzieci.

W związku ze zmianami rodzice ubiegający się o bon opiekuńczy nie muszą już posiadać Szczecińskiej Karty Rodzinnej.

Uchwała wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.