Nie ma pieniędzy na budowę urzędu w zniszczonym budynku „szczecińskiej Wenecji”. Urząd Żeglugi Śródlądowej po raz trzeci unieważnił przetarg na przebudowę budynku przy ul. Kolumba 79-80, w którym powstać miała jego nowa szczecińska siedziba. Tym razem zabrakło niespełna 300 tys. zł.

W dwóch pierwszych przetargach złożone oferty były bardzo wysokie, opiewały na co najmniej 25 mln zł, co zmuszało zamawiającego do unieważniania postępowań. Zmniejszono więc zakres planowanych prac i przy trzecim podejściu wpłynęła dużo tańsza oferta. Spółka FHU Multi Projekt ze Szczecina zadeklarowała, że wykona wszystkie prace za 15,9 mln zł.

To było co prawda więcej o blisko 300 tys. zł niż środki zabezpieczone przez UŻŚ (15,65 mln zł), ale dawało nadzieję, że budżet inwestycji będzie mógł zostać o tę kwotę zwiększony. Po ponad dwóch miesiącach od otwarcia ofert pojawił się jednak komunikat o unieważnieniu przetargu.

„Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć ww. kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, gdyż nie posiada dodatkowych środków finansowych” – czytamy w uzasadnieniu.

Na potrzeby urzędu zrewitalizowany miał zostać najniższy z budynków kompleksu „szczecińskiej Wenecji”, czyli budynków przy ul. Kolumba „wyrastających” wprost z Odry. Częścią nieruchomości jest również otoczony murem dziedziniec, na którym w projekcie zaplanowano parking.

Urząd Żeglugi Śródlądowej podlega Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W Szczecinie ma siedzibę w Czerwonym Ratuszu na pl. Batorego, gdzie głównym gospodarzem jest Urząd Morski. Od pewnego czasu szukano nowej, odrębnej lokalizacji, położonej tuż nad Odrą. Związane jest to z wdrażaniem projektu systemu zharmonizowanych usług informacji rzecznej RIS.