Miasto wytypowało listę potencjalnych kamienic, na których ścianach może pojawić się legalne graffiti. Zainteresowani artyści największy wybór mają na Pomorzanach.

To działania związane z miejskimi projektami: „Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez sztukę ulicy – Street Art” i „Poprawa estetyki przestrzeni miasta Szczecin”.

O listę nieruchomości, którymi potencjalnie mogliby się zająć artyści street art’u, od pewnego czasu dopytywał w interpelacjach radny Rafał Niburski (Prawo i Sprawiedliwość). Teraz są już znane ich dokładne adresy. To miejsca będące własnością Gminy Miasto Szczecin, z zasobów Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże”.

„Po analizie zaproponowanych lokalizacji, Architekt Miasta wskazał listę potencjalnych miejsc umożliwiających realizację działań dla potrzeb Street Art’u” – informuje Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta, w odpowiedzi na interpelację.

Ul. Chmielewskiego 8

Wytypowane lokalizacje to 17 kamienic ze ścianami szczytowymi bez okien (lub z ich minimalną liczbą) i 2 przejście podziemne. Najwięcej z nich stoi na Pomorzanach, a konkretnie przy ul. Chmielewskiego i Powstańców Wielkopolskich. Ich adresy to: Chmielewskiego 8, Chmielewskiego 8A, Chmielewskiego 17A, Chmielewskiego 21, Budziszyńska 23, Powstańców Wielkopolskich 31, Powstańców Wielkopolskich 39, Powstańców Wielkopolskich 40, Powstańców Wielkopolskich 44, Powstańców Wielkopolskich 46,

Kolejne zlokalizowane są bardzo blisko Pomorzan, bo przy zaniedbanej ul. Kolumba: Kolumba 3, Kolumba 6, Kolumba 7, Kolumba 12.

ul. Kolumba 6

Trzy budynki wybrano na prawobrzeżu: Batalionów Chłopskich 94, Goleniowska 101, Gdańska 11a-g.

Dodatkowo ZDiTM wskazał przejścia podziemne. Coraz rzadziej wykorzystywane przy ul. Wyzwolenia i pod fragmentem trasy średnicowej przy ul. Wszystkich Świętych.

Zainteresowani udziałem w projekcie artyści muszą opisać dokładnie swój pomysł oraz sposób zaangażowania lokalnej społeczności, a także przedstawić kosztorys. Szczegóły dostępne są na stronie: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11368.asp. Nabór projektów trwa do 30 czerwca 2018 r.


ul. Kolumba 3

 

ul. Chmielewskiego 17A

Powstańców Wielkopolskich 39

 

Powstańców Wielkopolskich 40

Powstańców Wielkopolskich 31