Szczeciński Bazar Smakoszy we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie tworzy nowe stanowiska pracy w ramach środków z dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Poszukiwani są reprezentanci następujących zawodów: piekarz, cukiernik, kucharz, pomocnik kucharza, pracownik ogólnobudowlany, handlowiec.

Szczeciński Bazar Smakoszy w każdą niedzielę odbywa się w OFF Marinie przy ul. Chmielewskiego 18 na Pomorzanach. Mieszkańcy od początku polubili możliwość robienia zakupów bezpośrednio od producentów, rolników i restauratorów. Inicjatywa cały czas się rozwija i stąd potrzeba zatrudnienia nowych pracowników.

Dzięki temu w przyszłym roku oferta Bazaru zostanie znacząco poszerzona. Organizatorzy oprócz rozwoju dotychczasowych działań planują pojawienie się stacjonarnych delikatesów Szczecińskiego Bazaru Smakoszy, jak również regularnego sklepu internetowego Bazaru, cateringu z dowozem przy użyciu, w przeważającej części, produktów od swoich wystawców, a także cukierni i piekarni, zapewniającej m.in. ofertę wypieków bezglutenowych i keto.

Miejsca pracy będą tworzone w ramach dofinansowania na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych udzielanego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie. Poszukiwane są osoby ze Szczecina, Świnoujścia lub z powiatów kamieńskiego, goleniowskiego, polickiego albo gryfickiego:

- osoby powyżej 26. roku życia, które od 12 miesięcy nigdzie nie pracują albo osób do 26. roku życia, które od 6 miesięcy nigdzie nie pracują (brak zatrudnienia rozumiany jako brak stosunku pracy uregulowany jakąkolwiek umową);

- osoby, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy przez co najmniej 12 miesięcy były zarejestrowane w urzędzie pracy (posiadają status osoby długotrwale bezrobotnej);

- osoby ze stwierdzoną niepełnosprawnością;

- osoby korzystające z pomocy społecznej;

- osoby opuszczające pieczę zastępczą;

- osoby będące członkami gospodarstw domowych sprawujące opiekę nad osobą z niepełnosprawnością;

- osoby bezdomne albo uzależnione;

- osoby zwalniane z zakładów karnych.

Zainteresowani pracą przy rozwoju marki Szczecińskiego Bazaru Smakoszy mogą zgłaszać się do poniedziałku 18 października włącznie. CV należy wysyłać na adres e-mailowy:

biuro@szczecinskibazarsmakoszy.pl.

Trzeba pamiętać, aby w tytule wiadomości zamieścić słowo „nabór”, a także koniecznie podać swój numer telefonu oraz informację, które kryterium lub kryteria z wyżej wymienionych ośmiu danej osoby dotyczą. Organizatorzy w celu udzielenia obszerniejszych informacji skontaktują się z wybranymi osobami.