Stocznia Szczecińska uzyskała grant na budowę statku autonomicznego. W Szczecinie ma powstać prototyp innowacyjnego statku towarowego, który w części będzie sterowany z lądu. Budżet projektu to 58,7 mln zł, z czego 33,2 mln zł pochodzą z dofinansowania Narodowego Centrum Badan i Rozwoju.

Stocznia Szczecińska będzie realizować projekt wraz z dwiema innymi firmami z siedzibami w Szczecinie - JPP Marine Sp. z o.o. S. k oraz Nelton Sp. z o. o. Prototyp semi-autonomicznego coastera (mały masowiec obsługujący w obrębie jednego morza, kontynentu) powstanie w latach 2019-20.

Na czym będzie polegać innowacyjność tego statku? Wybrane elementy jego pracy będą sterowane z lądu. Zastosowany system nawigacji morskiej zoptymalizuje wykonanie manewru antykolizyjnego w warunkach wód przybrzeżnych. W sytuacjach awaryjnych i zagrożeń będzie możliwe przejęcie kontroli nad statkiem. Akumulatory, układ fotowoltaiczny oraz innowacyjny kadłub zapewnić mają mniejsze zużycie paliwa.

Projekt zdobył dofinansowanie w ramach konkursu Narodowego Centrum Badan i Rozwoju: POIR - Szybka Ścieżka dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów – Konkurs 2/1.1.1/2018. Pomysł Stoczni Szczecińskiej i jej partnerów otrzymał najwyższą kwotą dofinansowania w całym konkursie – 33,2 mln zł.

Rozpoczęcie projektu planowane jest na I kwartał 2019 r.