Ciemna, mętna toń Odry, z pływającymi po jej powierzchni ściekami kanalizacyjnymi/odchodami. Taki widok z nabrzeża przy ul. Zapadłej na Pomorzanach ujrzał 18 maja nasz czytelnik. Zakład Wodociągów i Kanalizacji przyznaje, że doszło do awarii, w wyniku której „nieznaczna” ilość ścieków przelała się do rzeki.

To, że doszło do zanieczyszczenia Odry wyraźnie widać na zdjęciach wykonanych przez naszego czytelnika. Dostrzec można na nich, że woda tuż przy brzegu jest dużo ciemniejsza. Po jej powierzchni pływają kawałki papieru toaletowego.

Kiedy przyjechaliśmy kilkadziesiąt minut później na ulicę Zapadłą, tak drastycznych widoków już nie zobaczyliśmy. Woda wydawała się jednak w tym miejscu bardziej mętna. Sprawę zgłosiliśmy Straży Miejskiej oraz Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

Pierwszym nasuwającym się podejrzeniem było to, że ktoś nielegalnie spuszcza w tym miejscu ścieki. Przy ulicy Zapadłej nie ma żadnych budynków mieszkalnych, swoje siedziby mają same przedsiębiorstwa. Popołudniami i w weekendy jest więc tutaj najczęściej zupełnie pusto, co mogłoby sprzyjać takiemu procederowi.

Szybko okazało się jednak, że wina leży po stronie ZWiK-u. To, że ścieki popłynęły do Odry miało być efektem awarii do której 18 maja, ok. godziny 12, miało dojść w pobliskiej przepompowni ścieków przy ul. Zapadłej 10.

„W wyniku przyblokowania się zasuwy, nastąpiło podpiętrzenie i nieznaczna ilość wstępnie oczyszczonych na kracie mechanicznej ścieków, przelała się istniejącym kanałem awaryjnym do rzeki Odry. Usterka została bezzwłocznie usunięta, a całość ścieków ponownie skierowana na Oczyszczalnię Ścieków Pomorzany. Usterka miała charakter jednorazowy. Jednocześnie informujemy, że podjęliśmy działania mające na celu przebudowę istniejącej pompowni oraz wymianę wyeksploatowanych urządzeń, tak aby zapobiec w przyszłości występowaniu podobnych sytuacji” – czytamy w komunikacie przesłanym przez ZWiK.

Pompownia ścieków Górny Brzeg jest w trakcie modernizacji w ramach współfinansowanego ze środków unijnych projektu „Czysta Odra w Szczecinie”.

W specyfikacji zamówienia czytamy o konieczności przedzielona komory czerpalnej na pół, za pomocą żelbetowej ściany. Obecnie w pompowni ścieków Górny Brzeg jest tylko jedna komora. To sprawia, że przy pracach eksploatacyjnych (np. czyszczeniu komory) pompownia musi być wyłączana. Po modernizacji nie będzie to już konieczne.