Podinsp. Przemysław Domagała został nowym Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie ds. kryminalnych. Natomiast insp. dr Piotr Ostrowski został Pierwszym Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

Zmiany nastąpiły w związku z przejściem I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jarosława Pasterskiego do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Podinsp. Przemysław Domagała pracę w policji rozpoczął w 1996 roku w Gdańsku i do końca maja jego służba związana była z tym miastem. Do 2004 roku służył w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku w pionie kryminalnym. Następnie przeszedł do Centralnego Biura Śledczego w Gdańsku. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w pracy kierowniczej. W 2009 roku objął stanowisko Kierownika Sekcji dw. z Przestępczością Samochodową Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. W 2014 roku został zastępcą naczelnika wydziału kryminalnego w tej jednostce. Dwa lata później powrócił do CBŚP w Gdańsku i objął stanowisko naczelnika zarządu. Przez całą swoją służbę związany jest z pracą w pionie kryminalnym.

Podinsp. Przemysław Domagała ma 43 lata, ukończył Akademę Wychowania Fizycznego w Gdańsku oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

Z kolei dr Piotr Ostrowski, który został I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,w policji pracuje od 1991 roku. Od 4 marca 2013 roku do 31 maja 2020 roku pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. Jest odpowiedzialny za służbę prewencyjną.

Nowi zastępcy objęli stanowiska od 1 czerwca br.