Od poniedziałku 27 stycznia do 7 lutego br. można składać wnioski na mieszkania socjalne. To lokale przeznaczone dla osób najbardziej potrzebujących.

Nabór organizuje Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. Odpowiednie wnioski są dostępne na stronie internetowej oraz w Biurze Obsługi Interesantów ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 (od pon. do pt. w godz. 7.30 – 15.30; nr tel.: 91 48 86 301 oraz 91 48 86 333).

O wynajęcie mieszkania socjalnego może ubiegać się każdy pełnoletni mieszkaniec Szczecina, który boryka się z brakiem lokalu i osiąga odpowiedni dochód.

– Przykładowo, gospodarstwo domowe, w którym znajdują się trzy osoby może mieć maksymalny dochód na poziomie 2640 zł. Pozostałe progi dochodowe znajdują się na naszej stronie internetowej: www.zbilk.szczecin.pl. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, miasto może zawrzeć umowę najmu, gdy przekroczenie kryterium dochodowego wynosi nie więcej niż 10% – informuje Tomasz Klek, rzecznik prasowy ZBiLK i zaznacza: – Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów mieszkania socjalne mogą być o obniżonym standardzie, tzn. z toaletą na półpiętrze czy ogrzewaniem piecowym. Czynsz w takim mieszkaniu wynosi tylko 1,36 zł za m2, czyli np. w lokalu o pow. 40 m2 wyniesie on niecałe 55 zł miesięcznie plus media.

Złożone przez mieszkańców wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Liczba punktów zależeć będzie między innymi: od okresu zamieszkiwania w Szczecinie, liczby dzieci, stanu zdrowia czy warunków w jakich się obecnie mieszka. Na jej podstawie sporządzone i ogłoszone zostaną wstępne wykazy złożonych wniosków z podaniem liczby punktów. Osoby, które nie będą zgadzać się z naliczoną punktacją będą miały możliwość złożenia odwołania w ciągu 7 dni od ogłoszenia. Odwołania, uwagi oraz zażalenia rozpatrywane będą przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań ZBiLK opublikuje ostateczne wykazy osób, które są uprawnione do wynajęcia mieszkania socjalnego.

W ostatnich sześciu latach ZBiLK w ramach naborów wynajął ok. 300 mieszkań socjalnych.

materiały ZBiLK