Blisko 100 kolejnych najmłodszych mieszkańców Szczecina zostanie wkrótce przyjętych do miejskich żłobków. Ruszył nabór na nowe miejsca stworzone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Na maluchy czekają miejsca w Żłobku nr 2 (przy ul. K. Napierskiego 6c – 40 miejsc), Żłobku nr 3 (przy ul. Włościańskiej 3 – 40 miejsc) oraz Żłobku nr 6 (przy ul. Mazowieckiej 11/12 – 16 miejsc). Wg planów nowe miejsca zostaną uruchomione na początku lutego 2020 r.

Jak informuje Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta, w rozpoczętej właśnie rekrutacji mogą wziąć udział rodzice dzieci do lat 3. Oferta skierowana jest do mieszkańców Szczecina, którzy są osobami niepracującymi (osoby bezrobotne, bierne zawodowo lub przebywające na urlopie wychowawczym) lub pracującymi, ale przebywającymi na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim i planującymi podjęcie zatrudnienia lub powrót do pracy.

Rodzice przyjęci do projektu będą zobowiązani do podjęcia zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy (najpóźniej do końca kwietnia 2020 r.) lub powrotu do pracy w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem w placówce (dot. osób przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim).

O przyjęciu dziecka do żłobka nie będzie decydowała kolejność zgłoszeń, lecz liczba uzyskanych punktów. Pierwszeństwo będą mieli rodzice lub opiekunowie prawni z niepełnosprawnościami oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych. Stosowne dokumenty w siedzibie wybranego żłobka można składać do 9 stycznia 2020 r.

Jak zaznacza Marta Kufel, rekrutacja na nowe miejsca jest prowadzona niezależnie od corocznych naborów do żłobków realizowanych w oparciu o elektroniczny system naboru, jednak każdy rodzic powinien być w nim zarejestrowany.

Szczegółowe informacje o naborze można uzyskać w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie (ul. Śląska 54) lub na stronie internetowej: http://zespolzlobkow.szczecin.pl/projekt-zlobki-nr-2-3-i-6/.