Do Europejskiego Biuletynu Zamówień Publicznych wysłano dokumenty przetargowe dotyczące przebudowy al. Wojska Polskiego. Tę inwestycję zapowiadano od dawna. Nowością jest fakt, że obejmie ona również pl. Zwycięstwa.

 

Dopełnienie ostatnich formalności oznacza, że wkrótce informacja o przetargu zostanie opublikowana. Zwycięzca postępowania będzie miał 2 lata od dnia podpisania umowy na realizację wszystkich zaplanowanych prac. Nadzór nad inwestycją będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy realizacyjne.

Etap I – al. Wojska Polskiego dużo bardziej przyjazna dla pieszych

Projekt rewitalizacji śródmiejskiego fragmentu al. Wojska Polskiego (między pl. Zwycięstwa i pl. Szarych Szeregów) wybrano w miejskim konkursie architektonicznym, który w 2017 r. wygrała pracownia Archaid.

Zakłada on przebudowę szerokiej arterii na dwie jednokierunkowe jezdnie, na których obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h, a piesi będą mogli je przekraczać w każdym miejscu. Zaplanowano dwa nowe ronda - na pl. Zgody i na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego i ul. Jagiellońskiej. Pośrodku przebudowanej alei przewidziano 173 miejsca parkingowe. Nie będzie drogi rowerowej, cykliści będą poruszać się wraz z samochodami po jezdni. Prace obejmą też fragment ul. Jagiellońskiej (w kierunku ul. Piastów) i ul. Śląskiej (od. ul. Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami mieszkalnymi Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”). W miejscu dawnej „ściany płaczu” powstanie nowa fontanna.

Zaplanowano nowe nasadzenia, przede wszystkim w pasie środkowym, na całej długości blisko kilometrowej ulicy. Wśród nowych drzew znajdą się m.in. platany, nie zabraknie też nowych krzewów, trawy i bylin. Część obecnego drzewostanu zostanie wycięta, przeciwko czemu długo protestowała Społeczna Straż Ochrony Zieleni Szczecina.

Etap II – przebudowany pl. Zwycięstwa z nowym przystankiem tramwajowym

O konieczności zmian w tym miejscu mówi się od dawna. Projekt przebudowy pl. Zwycięstwa na lata trafił jednak do zamrażarki. Teraz, dość nieoczekiwanie, wraca na tapetę, stając się częścią przetargu dotyczącego al. Wojska Polskiego.

Wybrana w postępowaniu firma najpierw wykona dokumentację projektową przebudowy pl. Zwycięstwa, a następnie zrealizuje prace budowlane. Obejmą one przebudowę układu drogowego i torowego. Największą zmianą będzie nowy przystanek tramwajowy przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki. Wytyczone zostaną też wspólne pasy tramwajowo-autobusowe, a perony przystankowe na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa będą przebudowane.

„Prace obejmą również przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, budowę ścieżek rowerowych, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych, przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej i systemu sterowania rozjazdu, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę systemu informacji pasażerskiej, zagospodarowanie terenu elementami małej architektury oraz nasadzeniami drzew i krzewów” – czytamy w komunikacie spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Projekt „Rewitalizacji obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego w Szczecinie” jest realizowany w Szczecinie od 2014 roku. Towarzyszą mu różne inicjatywy społeczne. Magistrat uzyskał na ten cel dotację w konkursie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pn. „Modelowa Rewitalizacja Miast”.

wizualizacja al. Wojska Polskiego, widok od strony pl. Szarych Szeregów

wizualizacja ul. Jagiellońskiej

wizualizacja placu między al. Wojska Polskiego a ul. Ściegiennego, miejsce po dawnej ścianie płaczu

wizualizacja ul. Śląskiej

wizualizacja pl. Zgody

wizualizacja al. Wojska Polskiego i pl. Zgody

wizualizacja al. Wojska Polskiego

wizualizacja al. Wojska Polskiego, widok od strony pl. Zwycięstwa