W przyszłym tygodniu, przekazaniem placu budowy, oficjalnie rozpocznie się budowa ścieżki rowerowej z Kijewa do Jezierzyc – informuje magistrat. To szczeciński fragment powstającej właśnie tzw. Trasy Pojezierzy Zachodnich, którą można na razie dojechać nad Jezioro Miedwie.

Nowa droga rowerowa o łącznej długości 9,3 km, będzie przebiegała od ulicy Dąbskiej, przez tereny leśne i dalej wzdłuż ulic: Trzcinowej, Uczniowskiej, Kołbackiej, Buczynowej, Mostowej, Wiewiórczej, aż do ulicy Gościnnej w Jezierzycach. W zależności od odcinka będzie wykonana z nawierzchni bitumicznej lub kruszywa. Fragmentami będzie również poprowadzona w formie pasów rowerowych, po istniejącej nawierzchni

Nowa infrastruktura zwiększy bezpieczeństwo rowerzystów poruszających się po tej części miasta. Powstanie dogodny dojazd do licznych tras turystycznych po Puszczy Goleniowskiej.

Trasa ma być gotowa do 20 listopada 2020 r. Inwestycję zrealizuje firma KRISTONE Krystian Suda. Jej koszt to blisko 7 mln zł.

Przedsięwzięcie to jest częścią projektu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich”, realizowanego na mocy porozumienia z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 1. Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.6. Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu.