Rozwód to jedna z najtrudniejszych sytuacji, z jakimi dane jest nam się mierzyć. Formalne rozstanie niesie za sobą konsekwencje prawne, związane z rozwiązaniem małżeństwa. W trakcie rozwodu (najlepiej już przed wniesieniem pozwu) trzeba ustalić między sobą wiele kwestii, takich jak: podział majątku wspólnego małżonków, opieka nad dziećmi, alimenty itp. Rozwód to niewątpliwie stresująca sytuacja. Podpowiadamy zatem, jak przejść przez procedury bez zbędnych problemów.

 

Podział majątku po rozwodzie – kiedy się go przeprowadza?

Kwestią, która budzi wiele emocji, jest podział majątku po rozwodzie. Nie ma co się temu dziwić. Po ustaniu małżeństwa trzeba bowiem podzielić cały zgromadzony podczas jego trwania majątek. Wspólnota małżeńska zawiązuje się z mocy ustawy w momencie zawarcia małżeństwa. Oznacza to, że małżonkowie wspólnie zarządzają domowym budżetem, jak również gromadzą majątek wspólny. Przed zawarciem małżeństwa można oczywiście ustalić tę kwestię inaczej, to znaczy zdecydować o rozdzielności majątkowej.

Warto nadmienić, że podział majątku wspólnego następuje dopiero po ustaniu małżeństwa, a zatem po rozwodzie. Odbywa się to w postępowaniu sądowym lub pozasądowym. Sprawą zajmuje się zwykle adwokat rozwodowy. Katowice mają na swojej mapie kancelarie, specjalizujące się w tego typu sprawach.

Jednakże poza wsparciem prawnym, trzeba uzbroić się w dużą dozę wyrozumiałości, by ustalić wszystkie nurtujące kwestie z byłym małżonkiem bez zbędnych emocji. Dojrzałe podejście małżonków (szczególnie, gdy w grę wchodzi dodatkowo kwestia opieki nad dziećmi) bez generowania konfliktów znacznie przyspiesza wszystkie procedury, związane z rozwodem.

Sposoby podziału majątku wspólnego

Generalnie rzecz biorąc, majątek można podzielić przez:

  • umowny podział majątku

  • sądowy podział majątku.

Oczywiście łatwiejszym rozwiązaniem jest decyzja o podziale majątku drogą polubowną (pozasądownie, przez sporządzenie umowy u notariusza). W innym przypadku pozostaje droga sądowa, a zatem wszczęcie osobnego postępowania w tej sprawie. Podział majątku może nastąpić także w trakcie sprawy rozwodowej. Pod warunkiem, że nie spowoduje to zbędnej zwłoki.

Złożenie wniosku podlega wówczas opłacie. Podczas postępowania sąd ustala skład majątku wspólnego oraz decyduje o tym, jakie składniki majątku osobistego trafią do którego małżonka. Przyjmuje się, że udziały w majątku wspólnym są równie. Niemniej można wnioskować o inny rozkład udziałów – na przykład 70% do 30%.

Podsumowując; co do zasady małżonkowie mają wspólność majątkowa, a zatem po rozwodzie konieczne jest przeprowadzenie podziału majątku. Można to zrobić w sposób polubowny, podczas sprawy rozwodowej lub też w odrębnym postępowaniu sądowym.