Umowa na przebudowę Muzeum Techniki i Komunikacji została podpisana. Wykonawca – Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „EBUD” – będzie miał czas do końca września 2021 r. na renowację przedwojennej kamienicy i budowę przeszklonego łącznika.

Wartość podpisanego kontraktu to 18,2 mln zł. Nadzór nad realizacją będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Projekt rozbudowy MTiK przygotowało konsorcjum szczecińskich biur projektowych: C h2 Architekci Sp. z o.o. Sp.K. oraz NAAN Architekci Sp. z o.o. Sp.K. Głównym projektantem jest mgr inż. arch. Michał Kołodziejczyk.

Przyjęta do realizacji koncepcja zakłada przebudowę kamienicy z 1912 r., która stoi tuż przed halą zajezdni. Kiedyś mieściła się tam dyspozytornia, pomieszczenia techniczne zajezdni, a na piętrach mieszkania. Remont zakłada m.in. odnowienie elewacji, przebudowę wnętrz oraz wybudowanie nowej klatki schodowej wraz z szybem windowym. W kamienicy powstanie nowa wystawa interaktywna, znajdą się pomieszczenia edukacji muzealnej, sala konferencyjna, czytelnia, archiwum oraz pomieszczenia biurowe i techniczne.

Pomiędzy kamienicą a obecnym budynkiem muzeum powstanie przeszklony łącznik. To tam przeniesione zostanie główne wejście do MTiK, szatnie, recepcja, zaplanowano także strefę ekspozycyjną. Konieczne będzie dostosowanie części prawej nawy budynku Muzeum Techniki i Komunikacji (dawna hala zajezdni) w zakresie niezbędnym do zaprojektowania połączenia tego budynku z nowym budynkiem łącznika oraz wymiana i remont posadzki w tej części obiektu.

Inwestycja powinna być zrealizowana do 1 października 2021 roku.