Prawie 800 tysięcy drożej niż pierwotnie zakładano zapłaci ZDiTM za przebudowę fragmentu ul. Jagiellońskiej i pl. Zamenhofa. Prace wykona firma Eurovia Polska, która wyceniła ich koszt na 5,99 mln zł.

7. Przegl?d Filmów o Górach O! GÓRY
Wcześniej w budżecie miasta zabezpieczono na ten cel 5,2 mln zł. Okazało się jednak, że obie firmy, które uczestniczyły w przetargu chcą za wykonanie zakładanych prac sporo więcej (szczeciński Elbud przedstawił ofertę w wysokości 6,05 mln zł). W zaistniałej sytuacji postanowiono jednak zrealizować korzystniejszą z ofert i zwiększyć budżet inwestycji.

Umowa z Eurovia Polska zostanie podpisana pod koniec kwietnia lub na początku maja. Wykonawca będzie miał cztery miesiące od dnia przekazania placu budowy na zrealizowanie zamówienia.

Duże zmiany czekają plac Zamenhofa. W miejscu Frygi stanie fontanna otoczona ławeczkami i zielenią. Przedłużony zostanie tym samym Deptak Bogusława. Jezdnia na tym odcinku będzie poprowadzona łukowo, okalając plac od strony północnej. Na wysokości połączenia ulic Monte Cassino i Rayskiego powstanie przystanek.Jagiellońska na odcinku od al. Wojska Polskiego do pl. Zamenhifa zamieni się w strefę uspokojonego ruchu z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Piesi będą mogli przechodzić przez ulicę w dowolnym miejscu, ale zaprojektowane zostaną również „sugerowane” przejścia.

Nowa nawierzchnia na jezdni wykonane będzie z kostki kamiennej granitowej. Na chodnikach wykorzystane zostaną duże płyty granitowe. Po jednej stronie kierowcy zaparkują prostopadle w zatokach postojowych, a po drugiej powstaną miejsca do parkowania równoległego.