To oznacza, że budząca wiele głosów sprzeciwu zwycięska koncepcja konkursowa nie będzie realizowana. Magistrat planuje teraz przeprowadzenie procesu prototypowania, czyli sprawdzenia w praktyce różnych wariantów zagospodarowania pl. Orła Białego, które poddane zostaną pogłębionej analizie i ocenie mieszkańców. Efektem końcowym ma być wybór najlepszej koncepcji.

Miejski konkurs wygrała pod koniec stycznia pracownia Orłowski Szymański Architekci Sp. j. Przedstawiona przez nich wizja szybko została jednak poddana krytyce wielu mieszkańców. Największe emocje budziła kwestia organizacji ruchu. Niektórym nie podobało się ograniczenie miejsc parkingowych, inni chcieliby w ogóle zamknięcia placu dla ruchu kołowego. To właśnie głosy mieszkańców przesądziły o decyzji prezydenta Piotra Krzystka, który postanowił unieważnić konkurs.

- Konkurs został unieważniony z powodów społecznych – tłumaczy Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta Szczecina. – Zdecydowały reakcje mieszkańców, ich skala i intensywność. Zaczęliśmy się też zastanawiać, czy sama estetyzacja tego miejsca wystarczy, by przyciągnąć tam ludzi. Dlatego chcemy przeprowadzić pogłębiony proces prototypowania, który pozwoli nam ustalić potrzeby mieszkańców i wybrać najlepszy wariant.

Sprawdzą różne warianty

O prototypowaniu przedstawiciele magistratu mówili już na początku marca, podczas spotkania z mieszkańcami. Wtedy jednak zakładano, że sprawdzana w praktyce będzie tylko zwycięska koncepcja. Chodziło o zmianę organizacji ruchu i ograniczenie („na próbę”) liczby miejsc parkingowych na pl. Orła Białego. Teraz, kiedy już odrzucono wizję wybraną w konkursie, sprawdzanych ma być więcej wariantów. Na pewno te próby nie rozpoczną się w maju, jak wcześniej planowano, tylko najprawdopodobniej jesienią. Wtedy nie ma zbyt wielu dni wolnych, więc wyniki analiz nie będą obarczono błędem.

- Po raz pierwszy przeprowadzimy proces prototypowania w takiej skali. Dlatego zaprosiliśmy do współpracy Pawła Jaworskiego, jednego z najlepszych specjalistów prototypowania urbanistycznego w Polsce. Do końca kwietnia przygotujemy dokładny zakres i harmonogram działań. Na pewno prototypowanie obejmie nie tylko kwestie związane z organizacją ruchu. O szczegółach poinformujemy na początku maja – mówi prezydent Wacinkiewicz.

Jakiego placu chcą mieszkańcy?

W całym procesie kluczową rolę mają odegrać opinie i oceny mieszkańców. Przypomnijmy, że przed rozpisaniem konkursu architektonicznego na zagospodarowanie pl. Orła Białego, magistrat też pytał o zdanie szczecinian, wtedy za pomocą ankiet. Przez ostatni miesiąc opinie na ten temat spływały również za pośrednictwem maili. Wnioski płynące z analizy tych głosów, pokazują, że oczekiwania mieszkańców są bardzo różne. Konieczne będzie więc wypracowanie kompromisu.

Efektem końcowym prototypowania ma być bowiem optymalna koncepcja, przeznaczona do realizacji. Magistrat nie wyklucza, że jeśli będzie taka potrzeba, zwiększony zostanie budżet na tę inwestycję. Podczas konkursu ustalono bowiem, że na pl. Orła Białego przeznaczonych ma być 8 mln zł, a na ul. Tkacką - 4 mln zł.

Nie wypłacą nagród

Unieważnienie konkursu oznacza, że jego laureatom nie wypłacone zostaną nagrody. Ich łączna pula wynosiła 70 tys. zł., z czego 30 tys. zł miało trafić do zwycięskiej pracowni.

- Boję się trochę, czy podejmując taką decyzję nie zaszkodzimy, bardzo dobrej przecież, idei konkursów. Musieliśmy jednak zareagować zgodnie z oczekiwaniami społecznymi – podkreśla prezydent Wacinkiewicz.