Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda przybędzie do Szczecina w najbliższy wtorek, 17 grudnia.

Głowa państwa weźmie udział w obchodach 49. rocznicy Grudnia 70' w Szczecinie.

W planie wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w naszym mieście jest msza św. w parafii pw. św. Stanisława Kostki, w kościele na placu Matki Teresy z Kalkuty 5 w Szczecinie. Ta rozpocznie się 17 grudnia o godz. 10:00.

Po mszy prezydent Duda weźmie udział w oficjalnych uroczystościach przed bramą Stoczni Szczecińskiej przy ul. Antosiewicza 1. Ich początek o godz. 11:45. W programie: przekazanie przez IPN odzieży ofiar pacyfikacji manifestacji robotniczych w Grudniu 1970 r. Zarządowi Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, przemówienia, modlitwa „Anioł Pański” oraz złożenie kwiatów. Wiadomo, że planowane jest również wystąpienie prezydenta.

Grudniowe wydarzenia sprzed 49 lat to jedna z największych tragedii w powojennej historii miasta, która na zawsze zmieniła szczecinian. W 1970 roku na skutek wprowadzenia podwyżek cen produktów żywnościowych, głównie mięsa rozpoczęły się protesty robotników. W stronę tłumu demonstrującego przed Wojewódzką Komendą Milicji Obywatelskiej w Szczecinie, padły strzały, które okazały się śmiertelne. Na placu Solidarności oraz w jego okolicach z rąk wojska i milicji zginęło wówczas 12 osób. Podczas grudniowej rewolty w Szczecinie zginęło 16 osób, na całym Wybrzeżu: jeszcze w Gdańsku, Gdyni, Elblągu – 44 osoby.