Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyjedzie do Szczecina w przyszłym tygodniu. Weźmie udział w II Ogólnopolskim Kongresie Europeistyki organizowanym przez Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

II Ogólnopolski Kongres Europeistyki „Państwo w Unii Europejskiej” zaplanowano w Szczecinie w dniach 26-28 września. Głowa państwa będzie uczestniczyć w uroczystym otwarciu wydarzenia, które odbędzie się we wtorek, 26 września, o godz. 12:00. Inauguracja będzie miała miejsce w auli Wydziału Humanistycznego US przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie. Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.

Czego będzie dotyczył Kongres?

Wiodącym tematem kongresu będzie „Państwo w Unii Europejskiej”. Jak czytamy w informacji prasowej, "środowisko europeistów i politologów chce pokusić się o diagnozę obecnego stanu dotyczącego miejsca i roli państwa członkowskiego w UE, ale także zastanowić się nad jej ewolucją i kierunkami, w których podążać będą państwa członkowskie. Organizatorzy zamierzają dokonać redefinicji miejsca i roli państw w UE, która jest niezbędna w obliczu wielowymiarowego kryzysu tej organizacji oraz w obliczu Brexitu. Dodatkowo poruszona zostanie kwestia dróg i sposobów wyjścia z kryzysu UE oraz poszukiwania celu końcowego, do którego zmierza UE".

Kto weźmie udział?
- Udział w kongresie potwierdziła Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Elżbieta Bieńkowska, która w trzecim dniu obrad poprowadzi "Dialog Obywatelski". Ta część kongresu będzie współorganizowana przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie, przy dużym zaangażowaniu Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce dra Marka Prawdy - mówi prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, dyrektor Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. - Ponadto udział w kongresie, włącznie z wygłoszeniem referatu, zapowiedział sekretarz stanu, szef gabinetu Prezydenta RP - prof. Krzysztof Szczerski. Warto zaznaczyć, że w  pierwszym dniu kongresu gośćmi panelu plenarnego będą prof. Adam Wojtaszczyk oraz prof. Zbigniew Czachór. Spodziewamy się także posłów do Parlamentu Europejskiego z naszego województwa: Dariusza Rosatiego, Bogusława Liberadzkiego oraz Czesława Hoca. Udział w otwarciu kongresu zapowiedzieli także marszałek województwa zachodniopomorskiego - Olgierd Geblewicz, wojewoda zachodniopomorski - Krzysztof Kozłowski oraz prezydent miasta Szczecin - Piotr Krzystek - wymienia.

W sumie czynny udział w kongresie zapowiedziało ponad 400 naukowców z Polski oraz zagranicy. W programie wydarzenia znalazło się około 100 paneli - otwartych, zamawianych, plenarnych oraz dialog obywatelski. Wszystkie spotkania w ramach kongresu odbędą się na Wydziale Humanistycznym US, przy ul. Krakowskiej 71-79.

Więcej informacji oraz program: www.kongreseuropeistyki.whus.pl  

Kongres został objęty honorowym patronatem Prezydenta RP.