Piekarnia S.C. Ewa i Andrzej Reczyńscy, Pixel Legend Sp. z o.o., Autocomp Management Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlane Calbud Sp. z o.o., Fast Terminals Sp. z o.o. – to firmy, które w tym roku uzyskały Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Szczecin. Laureaci wezmą udział w przyszłorocznej kampanii promocyjnej "Invest in Szczecin".

Szczecińska Nagroda Gospodarcza ma promować wyróżniające się firmy z naszego miasta, ich postawy proinwestycyjne i osiągnięcia innowacyjne. Jej celem jest także inspirowanie rozwoju przedsiębiorstw oraz zwiększenie konkurencyjności szczecińskich firm na arenie krajowej i międzynarodowej. Kandydatami do Nagrody Gospodarczej mogły zostać przedsiębiorstwa, mające swoje siedziby lub oddziały na terenie Gminy Miasto Szczecin.

- Tworzenie przyjaznych warunków do rozwoju biznesu w Szczecinie to jedno z naszych priorytetowych działań. Dlatego chcemy wyróżnić tych, którzy nie tylko wpływają na rozwój gospodarczy naszego miasta, ale także promują Szczecin na arenie krajowej i międzynarodowej – mówi Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin. – Dziś nagradzamy przedsiębiorców, którzy konsekwentnie realizują swoje cele i co ważne cieszą się zaufaniem wśród swoich klientów. To niezwykle cenny przekaz - Szczecin to miasto, w którym można prowadzić i rozwijać swój biznes.

Jak dokonano wyboru kandydatów?

Kandydatów nominowało pięć zespołów branżowych (ds. budowlanych i rozwoju przestrzennego, ds. usług nowoczesnych, ds. morskiej i logistyki, ds. innowacji i badań oraz ds. handlu i rzemiosła) Rady Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecina, która ma funkcję opiniotwórczą i doradczą w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym miasta. Każdy z zespołów branżowych wskazał przedsiębiorstwa wyróżniające się w poszczególnej branży gospodarczej w danym roku kalendarzowym, przedstawiając rekomendację danej firmy oraz swoje uzasadnienie wyboru. Spośród wszystkich kandydatów, laureatów wybrała Kapituła w składzie: Prezydent Miasta Szczecin, przewodniczący każdego z zespołów branżowych oraz członkowie Rady Gospodarczej.

Zwycięskie firmy otrzymały grawerowaną statuetkę oraz udział w kampanii promującej markę Invest in Szczecin w kolejnym roku kalendarzowym – działania promocyjne i reklamowe kampanii outdoorowej o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, kampanię promocyjno–reklamową w mediach i internecie, ekspozycję firmy w katalogu Invest in Szczecin.

Nominowani do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin oraz uzasadnienia:

1. ZESPÓŁ DS. HANDLU I RZEMIOSŁA

Nominowani:
- C.H.U. MANHATTAN
- BERLIN DÖNER KEBAP
- PIEKARNIA S.C. EWA I ANDRZEJ RECZYŃSCY

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin w kategorii Handel i Rzemiosło została przyznana firmie Piekarnia S.C. Ewa i Andrzej Reczyńscy.

Za wykorzystywanie i propagowanie tradycyjnych metod produkcji pieczywa. Dzięki wykorzystywaniu starych, zdrowych metod pieczenia, przekazują następnym pokoleniom prawdziwy smak polskiego chleba.

2. ZESPÓŁ DS. USŁUG NOWOCZESNYCH
Nominowani:
- PIXEL LEGEND
- WSPIERAM.TO
- GLOBAL LOGIC

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin w kategorii Usługi Nowoczesne została przyznana firmie Pixel Legend Sp. z o.o.  

Za wdrożenie na rynek Emb3d wykorzystującego technologię wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości i umożliwiającego architektom, deweloperom osadzanie i wizualizację projektów w rzeczywistych miejscach. Więcej o projekcie Emb3d przeczytacie w naszym artykule: "Szczecińska firma rewolucjonizuje przyszłość. Dzięki nim możliwe są wirtualne podróże w czasie"

3. ZESPÓŁ DS. INNOWACJI I BADAŃ

Nominowani:
- AEROBITS SP. Z O.O.
- APLY
- AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o.
- 3SHAPE
- MARINE TECHNOLOGY SP. Z O.O.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin w kategorii Innowacje i Badania została przyznana firmie Autocomp Management Sp. z o.o.

Autocomp Management Sp. z o.o. jako jedyna firma na krajowym rynku produkuje symulatory przeznaczone dla przeróżnych branż – od wojska przez transport po szkolnictwo wyższe. Spółkę założyła 25 lat temu grupa pracowników naukowych Politechniki Szczecińskiej specjalizujących się w automatyce. Autocomp Management Sp. z o.o. posiada także status Centrum Badawczo-Rozwojowego, w ramach którego prowadzi prace badawcze, tworzy i wdraża rozwiązania softwarowe, czy sprzętowe dla uczelni wyższych oraz innych instytucji zainteresowanych programami badawczymi.

4. ZESPÓŁ DS. BUDOWLANYCH I ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

Nominowani:
- DEDECO Sp. z o.o.
- CALBUD Sp. z o.o.
- CIROKO Sp. z o.o.
- SGI S.A. 

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin w kategorii Budownictwo i Rozwój Przestrzenny została przyznana firmie Przedsiębiorstwo Budowlane Calbud Sp. z o.o.

Firma szczecińska z wieloletnim doświadczeniem na rynku budowlanym krajowym i zagranicznym, ambasador Szczecina. Zaangażowana w działania pozabiznesowe: społeczne, kulturalne i sportowe, ceniona jako partner w biznesie i przez klientów jako developer. Spółka posiada jasny kurs na jakość robót budowlanych, a także dba o przestrzeń publiczną, reprezentuje wysoki poziom architektury swoich realizacji.

5. ZESPÓŁ DS. GOSPODARKI MORSKIEJ I LOGISTYKI
Nominowani:
- UNIBALTIC Sp. z o.o.
- FAST TERMINALS Sp. z o.o.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin w kategorii Gospodarka Morska i Logistyka została przyznana firmie Fast Terminals Sp. z o.o.

Rzetelny, sprawny organizacyjnie terminal przeładunkowy w porcie. Firma od 1992 roku zorganizowała i obsługuje regularne połączenia żeglugowe z portami Anglii i Irlandii Północnej. W tym roku oddała do użytku nowoczesny, w pełni zautomatyzowany terminal przeładunkowy dla ładunków masowych. Wartość inwestycji (w całości środki własne) przekracza kwotę 3 mln euro.