Siedziba Kościoła Chrześcijan Baptystów w Szczecinie, czyli kamienica przy u. Stoisława 4, przejdzie kompleksową renowację. Po rewitalizacji, poza funkcją religijną, pełnić będzie również rolę centrum kulturalno-kongresowego.

Kamienica na rogu ul. Stoisława i Kaszubskiej została zbudowana przez baptystów w latach 1850-55 i do dziś jest siedzibą ich Kościoła. Budynek wpisany został do rejestru zabytków.

- To kamienica z duszą. Wybudowana przez baptystów, z charakterystyczną salą z balkonami na 300 osób jako kaplicą. Po wojnie budynek był we władaniu miasta, które przekazało go nam w 2002 roku. Liczę, że dzięki rewitalizacji wypięknieje centrum miasta, a prace renowacyjne zakończymy do czerwca 2020 roku - mówił Robert J. Merecz, przewodniczący Rady Zboru i pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów w Szczecinie.

Co zostanie zrobione?

Koszt przebudowy szacowany jest na 4,5 mln zł. Prace obejmą elewację, ściany, dach i strop. Wymienione zostaną okna i drzwi. Zaplanowano oświetlenie ledowe, nowy system wentylacji i ogrzewanie podłogowe wraz z grzejnikami panelowymi.

Większość pieniędzy na remont pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Urząd Marszałkowski przekaże na ten cel prawie 3 mln zł. Umowa o dofinansowanie jest już podpisana.

- To jest bardzo interesujący projekt rewitalizacyjny. Dotyczy miejsca z bogatą historią, które po renowacji stanie się zdecydowanie bardziej rozpoznawalne, i które z modernizowanym Posejdonem będzie kolejną wizytówką centrum Szczecina - podkreślał Olgierd Geblewicz, marszałek województwa, składając podpis pod umową.

Przestrzeń wielu aktywności

Zrewitalizowana kamienica ma być miejscem działań kulturalnych, edukacyjnych oraz społecznych. Planowane jest uruchomienie w niej księgarni oraz kawiarni. Będzie tam można skorzystać z nieodpłatnych lekcji języków obcych i szkoleń z doradcą zawodowym. Nie zabraknie przedsięwzięć aktywizujących osoby starsze.