Komputerowy system sterowania ruchem zapewni wyższy poziom bezpieczeństwa, na wszystkich peronach pojawi się monitoring i system dynamicznej informacji pasażerskiej, a kolejarze zostaną wyposażeni w nowoczesną radiołączność. To najważniejsze założenia modernizacji trasy kolejowej między Słonicami a Szczecinem Dąbie, która wkrótce wejdzie w fazę realizacji.

W piątek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A podpisały umowę z wykonawcą, czeską firmą AŽD Praha s.r.o. Wartość planowanych prac to 201,2 mln zł netto. Aż 165,5 mln zł pochodzi ze środków finansowych unijnego instrumentu „Łącząc Europę”

Co się zmieni?

Na trasie między Słonicami a Szczecinem Dąbie zaprojektowane i wykonane zostaną urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz urządzenia kolejowej sieci telekomunikacyjnej. W Stargardzie powstanie lokalne centrum sterowania (LCS). Nowoczesne rozwiązania pomogą dyżurnym ruchu, zapewniając wyższy poziom bezpieczeństwa jazdy pociągów i ich szybszy przejazd przez stacje. Nowa sieć teletransmisyjna kolejowej radiołączności pozwoli na bezprzerwową łączność pomiędzy posterunkami ruchu.

Na peronach i przejazdach kolejowo-drogowych zamontowany zostanie monitoring. Pasażerowie na każdej stacji i przystanku będą mogli korzystać z systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

- Modernizacja linii Poznań – Szczecin, na odcinkach Poznań – Wronki i Słonice – Szczecin Dąbie, to jedna z największych inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ze środków instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Konsekwentnie realizujemy kolejne etapy i dziś podpisujemy czwartą umowę. Tym samym na tę trasę z Krajowego Programu Kolejowego przeznaczyliśmy już ponad 1,6 mld zł. – mówi Arnold Bresch, Członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Kłopoty z innymi przetargami

Problemem są inne etapy planowanej modernizacji trasy kolejowej Słonice – Szczecin Dąbie. Chodzi o przebudowę układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Rozpisano przetargi na trzy odcinki i w każdym zaproponowane ceny były gigantyczne, dużo wyższe niż planowany budżet.

Na wykonanie prac na odcinku Słonice – Choszczno PKP PLK chciało przeznaczyć 141,4 mln zł. Najtańsza z sześciu nadesłanych ofert opiewała na 241,6 mln zł. Roboty między Choszcznem a Stargardem miały być przeprowadzone za 331,2 mln zł. Najniższa z trzech propozycji wyniosła jednak aż 550 mln zł. Największą różnicę między oczekiwaniami a rzeczywistością przyniosły trzy koperty z ofertami na odcinek Stargard – Szczecin Dąbie. Budżet wynosił 379,9 mln zł, a zażądano co najmniej 770 mln zł.

W przypadku dwóch odcinków ogłoszono „dogrywkę”, aukcję elektroniczną, na której oferenci mogli obniżyć swoją cenę. Do aukcji na odcinek Słonice – Choszczno nikt nie przystąpił. W aukcji dotyczącej trasy Stargrad - Szczecin Dąbie najwyżej oceniono ofertę konsorcjum, na którego czele stoi spółka Trakcja PRKiL z Warszawy. W oficjalnych dokumentach nie podano jednak, o ile obniżyli swoją ofertę, sięgającą wcześniej 770 mln zł. Po analizie zostanie podjęta decyzja o podpisaniu umów, lub unieważnieniu postępowań

Ma być 50 minut szybciej

Modernizacja linii Szczecin – Poznań ma zakończyć się pod koniec 2020 r. W jej ramach planowana jest m.in. przebudowa 43 peronów na 21 stacjach i przystankach. Wyremontowanych zostanie 18 wiaduktów kolejowych i 48 przejazdów kolejowo-drogowych. Wszystko to ma zapewnić większy komfort pasażerów. Pociągi mają rozwijać prędkość do 160 km/h, co pozwoli skrócić czas przejazdu między Szczecinem i Poznaniem o około 50 minut.