To w ramach akcji „paszportowa sobota”, którą Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie organizuje w ten weekend, tj. 18 maja oraz dwa tygodnie później, czyli 1 czerwca.

W soboty ZUW będzie otwarty w godz. 08:00 – 15:00. W tym czasie będzie można złożyć wniosek o paszport albo odebrać gotowy już dokument. Czynne będą nie tylko stanowiska paszportowe i kasa, ale także fotograf.

– To już czwarta sobota przed wakacjami, w czasie której umożliwiamy załatwienie spraw związanych z wyrobieniem paszportu osobom, które nie mają na to czasu w tygodniu – zaznacza Piotr Pieleszek z Centrum Prasowego Wojewody.

Kolejna „paszportowa sobota” planowana jest na 1 czerwca br.

Osoba pełnoletnia wniosek o paszport składa osobiście. W przypadku dzieci taki wniosek składają rodzice. W przypadku składania wniosku dla osoby od 5. roku życia wymagana jest jej obecność. Do prawidłowo wypełnionego wniosku potrzebne są: kolorowa fotografia o wymiarach 3,5x4,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, spełniająca kryteria ustalone dla tzw. paszportów biometrycznych oraz oryginał dowodu wniesionej opłaty paszportowej. Opłatę można uiścić w kasie urzędu, na poczcie lub przelewem bankowym (obok informacji paszportowej znajduje się stanowisko do wykonywania elektronicznych przelewów bankowych). Przy składaniu wniosku należy przedstawić ważny dokument tożsamości – paszport lub dowód osobisty.

Podstawowa opłata za paszport dla osób w wieku 13-70 lat wynosi 140 złotych. 50-procentowa ulga przysługuje m.in. emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, uczniom i studentom – po okazaniu dowodu potwierdzającego uprawnienie. Całkowicie zwolnione z opłaty są m.ni. osoby, które ukończyły 70 lat.