Magistrat zaprezentował projekt budżetu Szczecina na 2022 r. Przyjrzeliśmy się inwestycjom, na które wydanych ma zostać najwięcej pieniędzy.

 

Szczecin jest obecnie w szczycie programu inwestycyjnego. Wśród największych projektów dominują te dofinansowane ze środków unijnych, gdzie na wkład własny miasto często zaciągało kredyty (głównie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego). Rok 2022 będzie przede wszystkim okresem na zakończenie tych rozpoczętych już wcześniej zadań.

W projekcie budżetu nie ma natomiast zbyt wielu nowych inwestycji. Głównym powodem są oszczędności. Wpływy miasta uszczuplone zostały przede wszystkim ze względu na niższe niż planowano wpływy z podatku PIT w wyniku ostatnich reform rządowych.

Projekt budżetu musi jeszcze zostać zaakceptowany przez radnych. Nastąpi to najprawdopodobniej na grudniowej sesji Rady Miasta.

10 najdroższych miejskich inwestycji w 2022 roku:

10. Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego – 20 mln zł

Przebudowa śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego (od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów) ruszyła w tym roku i potrwa do 2023 r. Wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. Łączny koszt inwestycji to 80 mln zł. W przyszłym roku z tej sumy wydanych zostanie 20 mln zł.

Al. Wojska Polskiego po przebudowie ma stać się przyjaźniejsza dla pieszych. Zaplanowano szerokie chodniki i nowe nasadzenia zieleni (m.in. rozrośnięte już platany). Dla kierowców pozostanie po jednym pasie ruchu w każdą stronę z ograniczeniem prędkości do 30 km/h i parking na 173 miejsca na środku alei. Powstaną dwa nowe ronda - na pl. Zgody i na skrzyżowaniu z ul. Jagiellońską. Przebudowany zostanie też pl. Żwycięstwa.

9. Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie – 22 mln zł

Budowa węzła Łękno to jedna z najbardziej opóźnionych inwestycji drogowych w naszym mieście. Pierwotne plany zakładały, że prace zakończą się w sierpniu 2020. Tymczasem roboty wciąż jeszcze trwają, a ostatnie rozliczenia z wykonawcą – konsorcjum firm: Rover Infraestructuras S.A. i Roverpol Sp. z o. o. – zaplanowano na 2022 r.

Elementami tej inwestycji są: budowa kolejnego fragmentu Obwodnicy Śródmiejskiej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do al. Wojska Polskiego), przebudową linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budową poziomowego skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego. Docelowo węzeł pełnił będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Łączne nakłady na realizację tej inwestycji mają wynieść 131 mln zł

8. Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - 23 mln zł

Największą część tego zadania stanowi remont Domu Kultury „Słowianin” przy ul. Korzeniowskiego (13 mln zł). Przede wszystkim przebudowywana i nadbudowywana jest tam III kondygnacja, na której mieściła się scena muzyczna. Remont był niezbędny, po tym jak w 2018 r. okazało się, że uszkodzony jest strop.

Pozostałe pieniądze zapisane w tym punkcie zostaną przeznaczone na pozyskiwanie i modernizację budynków oraz wolnych lokali mieszkalnych przez ZBiLK oraz STBS.

7. Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych - 25 mln zł

Przebudowana widownia, scena i nowa, oryginalna konstrukcja zadaszenia – to najważniejsze założenia prowadzonej właśnie przebudowy Teatru Polskiego. Realizowana jest koncepcja przygotowana przez biuro architektoniczne Flanagan Lawrence z Londynu, które zwyciężyło w 2015 r. w miejskim konkursie. Wykonawcą prac o łącznej wartości 33 mln zł jest firma Adamietz.

Termin zakończenia inwestycji z uwagi na rozszerzenie zakresu kontraktu o montaż scenotechniki przesunięto na połowę przyszłego roku.

6. Fabryka Wody - budowa aquaparku – 33 mln zł

Fabryka Wody na Gontynce będzie połączeniem aquaparku z edukatorium. W części rekreacyjnej zaplanowano m.in. 17 basenów wewnętrznych i zewnętrzną strefę letnią, 11 zjeżdżalni o łącznej długości pół kilometra oraz 16 saun. W budynku edukatorium znajdą się wystawy poświęcone wodzie, jej znaczeniu, roli, występowaniu i wpływie na nasze życie oraz cywilizację.

Projekt Fabryki Wody wykonało biuro projektowe DreamWorlds by TKHolding, a wykonawcą prac jest konsorcjum firm w składzie: ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o. sp.k. i ALSTAL Real Estate sp. z o.o. Łączny koszt prac budowlanych to ponad 349 mln zł. Powinny zakończyć się w połowie przyszłego roku.

5. Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 – 47 mln zł

To kolejna opóźniona inwestycja realizowana przez konsorcjum firm: Rover Infraestructuras S.A. i Roverpol Sp. z o. o. Nowe skrzyżowanie w Podjuchach, wraz z fragmentami dróg dojazdowych i mostem nad Regalicą, miało być gotowe już w sierpniu 2020 r. Obecnie jako ostateczny termin podawany jest grudzień 2021 r. Najwięcej prac trwa jeszcze przy budowie mostu.

Ostatnie płatności zapisane zostały w projekcie budżetu na 2022 r. Łączne nakłady na realizację tej inwestycji szacowane są obecnie na 145 mln zł.

4. Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych – 65 mln zł

To zadanie, które pojawia się w budżecie Szczecina co rok. Składa się z mniejszych inwestycji planowanych w różnych placówkach oświatowych.

W projekcie budżetu na 2022 r. w tym punkcie zapisano m.in.: kontynuację budowy przedszkola przy ul. Przygodnej, kontynuację budowy sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących, adaptację poddasza Technikum Technologii Cyfrowych na sale lekcyjne czy budowę boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi przy al. Wojska Polskiego.

3. Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej – 85 mln

Rozbudowany Stadion Miejski będzie miał cztery nowe trybuny i nieco ponad 20 tys. miejsc. Częścią inwestycji jest też budowa kompleksu boisk treningowych i budynku Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży. Łączne nakłady finansowe na budowę całego kompleksu mają się zamknąć w kwocie 390 mln zł. W 2022 r. planowany jest wydatek w wysokości 85 mln zł. Stadion powinien być gotowy w drugim kwartale przyszłego roku.

2. Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – 123 mln

To rozbudowana inwestycja obejmująca przebudowę układu drogowego obejmującego ulice: Energetyków (m.in. nowe rondo), Władysława IV, Spichrzową, Zbożową, Celną, Świętego Floriana, Bytomską oraz Bulwar Śląski i Gdański, a także ulic: Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej. Poza tym, remontowana jest Estakada Pomorska, a przebudowę przeszła ul. Górnośląska.

W 2022 r. na realizację tych inwestycji planowany jest wydatek rzędu 123 mln zł. Wszystkie prace powinny zakończyć się w 2023 r.

1. Budowa i przebudowa torowisk – etap II – 151 mln zł

W tym punkcie zawarto zarówno przebudowę ulic i torowisk od pl. Żołnierza w kierunku Niebuszewa (prace już od dawna trwają), jak i remont infrastruktury w kierunku Pomorzan (prace dopiero ruszą).

To kolejna część „torowej rewolucji”, czyli modernizacji torowisk (a często przy okazji całych ulic) w różnych częściach miasta. Wszystkie prace powinny zostać zrealizowane do 2023 r. Wykonawcą w obu przypadkach jest firma ZUE.