Ranking przygotowała firma projektowo-doradcza Arcadis, korzystając ze wskaźników GUS z 2015 r. Szczecin zajął dopiero 17. pozycję. Przed naszym miastem znalazły się m.in. Gorzów, Jelenia Góra czy Bielsko-Biała.

Analiza przeprowadzona we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu obejmowało trzy obszary: gospodarkę, społeczeństwo i środowisko. Po zsumowaniu wszystkich wyników pierwsze miejsce przypadło Warszawie, przed Toruniem i Wrocławiem.

Wśród 50 największych polskich miast Szczecin uplasował się na 17. pozycji, tuż przed Koszalinem. Wyprzedziliśmy np. Łódź, ale za to wyżej oceniono wiele mniejszych miast.

Najwyższe miejsce Szczecin zajął w obszarze gospodarki – 9. Brano tutaj pod uwagę rozwój gospodarczy (nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach, liczbę nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych), zatrudnienie, finanse publiczne i planowanie przestrzenne oraz transport (długość dróg publicznych lokalnych, cenę biletu miesięcznego na komunikację miejską). Wygrała Warszawa, a na podium znalazły się też Wrocław i Poznań. Z mniejszych miast Szczecin wyprzedziły Toruń (6. miejsce), Katowice (7.) i Rzeszów (8.). Z większych zdystansowaliśmy Łódź (17.)

W obszarze społeczeństwa Szczecin ulokowano na 20. pozycji. Analiza obejmowała tutaj m.in. demografię, opiekę zdrowotną, warunki życia (np. przeciętne wynagrodzenia i liczbę osób korzystającą z pomocy społecznej), jakość edukacji, liczbę samochodów na 1 tys. mieszkańców czy liczbę przestępstw oraz wypadków drogowych. Znów najlepsza była Warszawa. Tym razem przed Lublinem i Wrocławiem. Wyżej od Szczecina oceniono m.in. Opole (5.), Gorzów (13.) i Koszalin (17.).

Układając klasyfikację w obszarze środowiska zwracano uwagę na wskaźniki obejmujące np. emisję zanieczyszczeń powietrza, zużycie energii elektrycznej i wody na 1 mieszkańca, intensywność zalesienia czy też ilość zmieszanych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca. Tutaj największe miasta wypadły zdecydowanie słabiej niż te nieco mniejsze. Szczecin był 26., Wrocław 37., Warszawa 44., Kraków 48. Podium zajęły Bielsko-Biała, Jelenia Góra i Zielona Góra.

To pierwsza edycja raportu Ranking Polskich Miast Zrównoważonych. Łącznie wzięto pod uwagę 45 różnych wskaźników. Ranking ma na celu porównanie, które miasta i na jakich polach radzą sobie najlepiej.

Przygotowała go globalna firma projektowo-doradcza Arcadis, która działa w 70 krajach. Zajmuje się usługami z zakresu projektowania, konsultingu, inżynierii oraz zarządzania projektami dla środowiska naturalnego i obiektów budowlanych.