Od poniedziałku 25 marca nastąpią spore zmiany w strukturze organizacyjnej magistratu. „Urząd Miasta dostosowuje się do rosnących oczekiwań mieszkańców i uspójnia swoje działania. Priorytetem ma być większa efektywności i lepsza koordynacja bieżących zadań” – zapewniają urzędnicy.

Zmiany zapowiadane były już kilka miesięcy temu. W ich wyniku powstaną nowe wydziały i biura, część istniejących zostanie podzielona lub nawet zlikwidowana. Co dokładnie się zmieni?

Powstanie Biuro Partnerstwa Publiczno Prywatnego

- Nowy zespół zajmie się przygotowaniem projektów inwestycyjnych z udziałem przedsiębiorców. Powołanie tego biura, ma zwiększyć zdolności inwestycyjne miasta poprzez zaangażowanie w realizację zadań publicznych kapitału prywatnego – informuje w przesłanym komunikacie prasowym Dariusz Sadowski z UM.

Zamiast Biura Strategii będzie Wydział Zarządzania Projektami

Biuro Strategii zostanie zlikwidowane. Zadania związane z projektowaniem strategii rozwoju miasta i zarządzaniem strategicznym przejdą do Biura Prezydenta Miasta. Pozostałe obowiązki przejmie Wydział Zarządzania Projektami.

- Wydział ma połączyć przygotowanie projektów inwestycyjnych, wieloletnie planowanie finansowe inwestycji, wraz z koordynowaniem pozyskiwanie środków z funduszy europejskich – tłumaczy Dariusz Sadowski.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zostanie podzielony

Powstanie oddzielny Wydział Ochrony Środowiska, który zajmie się sprawami związanymi z ochroną środowiska i zasobów naturalnych miasta oraz oddzielny Wydział Gospodarki Komunalnej, odpowiadający za działania związane z utrzymaniem miasta, utrzymaniem infrastruktury komunalnej i utrzymaniu czystości.

- Głównym zadaniem tego wydziału, w bieżącym roku będzie dostosowanie miejskiego systemu gospodarki odpadami do nowych regulacji ustawowych oraz przeprowadzenie nowych postępowań na odbiór śmieci na terenie Szczecina – podkreśla Dariusz Sadowski.

Zmiany w Wydziale Oświaty

Zadania księgowo-finansowe z poszczególnych placówek szczecińskiej oświaty przejmie Oświatowego Centrum Usług Wspólnych, które docelowo ma zajmować się pełną obsługą finansową wszystkich szczecińskich szkół, przedszkoli i placówek.

Wydział Spraw Obywatelskich zajmie się dowodami i prawami jazdy

Od poniedziałku Biuro Obsługi Interesantów będzie zajmować się tylko obsługą kancelaryjną, informacją dla mieszkańców, korespondencją seryjną oraz wszelkiego rodzaju zezwoleniami związanymi z prowadzeniem działalności, koncesjami, uprawnieniami. Inne dotychczasowe obowiązki tej komórki przejmie nowa struktura – Wydział Spraw Obywatelskich. To zadania związane z ewidencją ludności i dowodami osobistymi, prawami jazdy, rzeczami znalezionymi oraz rejestracją pojazdów.

Zadania związane ze zgromadzeniami publicznymi przejmie od BOI Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

Architekt będzie decydował o pomnikach

Z Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej wyodrębnione zostanie Biuro Architekta Miasta. Otrzyma on nowe zadania. Od Miejskiego Konserwatora Zabytków przejmie działania związane z projektowaniem, sadowieniem i utrzymaniem współczesnych pomników.

Wydział Kultury zajmie się Willą Lentza

Ta komórka będzie odpowiadać teraz za przygotowanie programu funkcjonowania remontowanej obecnie Willi Lentza. Najpóźniej do 2020 r. urzędnicy z tego wydziału mają przedstawić plany dotyczące wydarzeń kulturalnych i artystycznych, adresowanych do dzieci, młodzieży oraz dorosłych, które będą się odbywać w odrestaurowanej willi.

Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów zajmie się pomocą prawną

Dziś nieodpłatną pomoc prawną można otrzymać w Biurze Dialogu Obywatelskiego. Po zmianach zajmie się tym Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów.