Tunel, pochylnie, talerze do skakania, słupki do slalomu – to tylko część atrakcji, które znajdziemy na nowym wybiegu dla psów na Gumieńcach.

Nowe miejsce dla zwierzaków i ich opiekunów powstało przy ul. Przygodnej, w bezpośrednim sąsiedztwie utworzonego kilka lat temu terenu rekreacyjno - wypoczynkowego. Wybieg liczy prawie 3 tys. m kw.

Wokół zadrzewionej polany poprowadzona została gliniasto-żwirowa alejka, pojawiły się tam również zadaszone altany, ławki, kosze na śmieci. Ale oczywiście w takim miejscu najważniejsze są atrakcje dla psów. A tych na wybiegu nie brakuje. Ustawiono na nim słupki do slalomu, talerze do skakania, pochylnie, tunel, równoważnie, przeskok.

Inwestycję zrealizowała firma Usługi Budowlane Wiesław Furtak z siedzibą w Szczecinie za kwotę 427 000 zł brutto.