Miasto wystawiło na sprzedaż kamienicę przy ul. Jana Kazimierza 15 na Grabowie. Zgodnie z wytycznymi Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, należy ją zachować i przeprowadzić niezbędne prace remontowe. Wcześniej ZBiLK planował jej wyburzenie.

Wyrok na kamienicę zbudowaną pod koniec XIX wieku był już podpisany. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych dysponował pozwoleniem na rozbiórkę z 2013 r. Z rozpoczęciem prac jednak zwlekano, przedłużał się proces wysiedlania mieszkańców. Po trzech latach pozwolenie wygasło.

Jest szansa na drugie życie kamienicy

Teraz pomysł na przyszłość tej nieruchomości jest inny. Miasto szuka kupca, który będzie w stanie wyremontować kamienicę zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. Cena wywoławcza to 699 tys. zł. Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego dopuszcza w tym miejscu zabudowę: usługową, mieszkaniową wielorodzinną lub mieszkaniowo-usługową oraz usługi handlu o powierzchni nie większej niż 400 m2.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 18 czerwca o godzinie 11 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro). Wcześniej trzeba wpłacić wadium w wysokości 69,9 tys. zł.

Bogato zdobiona elewacja

Najbardziej oryginalnym elementem wystroju elewacji kamienicy jest dobrze zachowany portal znajdujący się nad wejściem. Zobaczyć tam można otoczoną zdobieniami tarczę z wciąż wyraźnym rokiem budowy – 1899.

Co jeszcze podlega ochronie konserwatorskiej? Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w budynku przy ul. Jana Kazimierza 15 obowiązuje utrzymanie historycznej kompozycji architektonicznej obiektu, w tym: zasadniczych gabarytów wysokościowych, formy dachu, kompozycji i detalu architektonicznego elewacji wraz z formą stolarki okiennej, drzwiowej i bramnej od strony dróg publicznych. Od niedawna budynek jest wpisany również do gminnej ewidencji zabytków.

Istnieje też czarny scenariusz

Największym problemem jest stan techniczny kamienicy. To oczywiście z tego powodu ZBiLK planował rozbiórkę. Istnieje niebezpieczeństwo, że nowy właściciel też będzie zmuszony do tego kroku, nawet mimo wytycznych konserwatora.

- Z ustaleń ochrony konserwatorskiej wynikającej z przepisów planu miejscowego wywieść można warunek polegający na utrzymaniu budynku. W przypadku uzasadnionej konieczności rozbiórki budynku (np. udokumentowany stan techniczny obiektu) konieczne jest dokonanie uzgodnienia takiego zamierzenia z Miejskim Konserwatorem Zabytków w trybie określonym w art. 39 ust. 3 Prawa budowanego – informuje Sylwia Cyza-Słomska z Urzędu Miasta.

W najbliższej okolicy warto również zwrócić uwagę na kamienicę przy ul. Jana Kazimierza 17. Wrażenie robią zwłaszcza stare, bogato zdobione drzwi. Kilka lat temu zostały odnowione, podobnie jak cały budynek.