Wody Polskie planują zmodernizować budynek przy ul. Kolumba 79/80 i przystosować go do funkcji biurowej. – Mamy ambicje uczynienia z tego miejsca nie tylko siedziby Wód Polskich, ale przede wszystkim związanego z wodami śródlądowymi centrum życia naszego miasta – zapowiada Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

 

Chodzi o najniższy z budynków dawnego kompleksu wytwórni alkoholu i drożdży C. Lefevre’a. Pierwotnie była tam siedziba dyrekcji firmy, a po wojnie mieszkania komunalne. Od dawna kamienica stoi pusta i niszczeje. Wraz z sąsiednimi budynkami poprzemysłowymi (Kolumba 81-83), malowniczo wyrasta niemal bezpośrednio z rzeki, stąd potoczna nazwa tej okolicy – „szczecińska Wenecja”.

„Mamy zabezpieczone środki na realizację tego zadania”

W 2017 r. budynek stał się własnością Urzędu Żeglugi Śródlądowej, który zapowiadał jego gruntowną modernizację i zaadaptowanie na własną siedzibą. Wszystkie trzy przetargi na wykonawcę planowanych prac trzeba było jednak unieważnić. W ostatnim zaproponowano cenę 15,9 mln zł, która przekraczała możliwości zamawiającego. Teraz podobną próbę rewitalizacji zapowiada nowy właściciel obiektu - Wody Polskie. Na razie ogłoszono przetarg na inżyniera kontraktu, który z ramienia inwestora będzie czuwał nad merytorycznym, formalnym, technicznym, jakościowym, finansowym, terminowym i organizacyjnym wykonaniem całości zadania.

– W zakres I etapu działań inżyniera kontraktu wchodzić będzie przygotowanie programu funkcjonalno - użytkowego i dokumentacji przetargowej na realizację przebudowy budynku. Po wyłonieniu inżyniera kontraktu planowane jest również ogłoszenie przetargu na prace projektowe i budowlane oraz wyłonienie generalnego wykonawcy, którego zadaniem będzie wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji dla rozpoczęcia robót budowlanych, jak również zrealizowanie tychże robót – mówi dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski. – Mamy zabezpieczone środki na realizację tego zadania, więc spodziewam się, że po pozytywnym rozstrzygnięciu wspomnianych przetargów dynamicznie przystąpimy do pracy.

Już się nie mieszczą przy Tamie Pomorzańskiej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej zajmuje się przede wszystkim ochroną przed powodzią i suszą oraz zarządzaniem środowiskiem wodnym i korzystaniem z wód. Obecna szczecińska siedziba tej instytucji mieści się przy Tamie Pomorzańskiej. Dlaczego planują przenosiny do nowej lokalizacji?

– To potrzebna inwestycja, bo siedziba Wód Polskich przy Tamie Pomorzańskiej zaczyna tracić swoją funkcjonalność. Dodatkowo kilkudziesięciu pracowników wykonuje swoje codzienne obowiązki, właśnie ze względu na brak miejsca, poza główną siedzibą. To spore utrudnienie, nawet w dobie informatyzacji i przy cyfrowym przepływie danych. Przypomnę także, że Wody Polskie łączą w sobie działania dwóch wcześniej działających rozłącznie instytucji: ówczesnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Obowiązków jest coraz więcej, pracowników również, a powierzchnia została taka sama, stąd konieczność przeprowadzenia tej inwestycji – tłumaczy Marek Duklanowski.

Będzie pieszy pasaż wzdłuż Odry

Projekt rewitalizacji zabytkowego budynku dopiero powstanie. Ale już teraz urzędnicy zapowiadają, że nie będzie to zwykły biurowiec. Wykorzystana ma zostać wyjątkowa lokalizacja.

– Wody Polskie zrewitalizują bardzo ważny fragment miasta. Ulica Kolumba to arteria zaniedbana, ale kryjąca olbrzymi potencjał. Wody Polskie będą więc jednym z pionierów jej rewitalizacji. Na jednym z poziomów budynku naszej nowej siedziby mają powstać sale edukacyjne, w których na bieżąco poruszane będą tematy związane z gospodarką wodna, ochroną środowiska wodnego i żeglugą śródlądową. Chciałbym także, by w holach prezentowane były tematy związane z wodą, jej wykorzystaniem do celów rolniczych, gospodarki rybackiej i transportu. Będziemy przygotowywać multimedialne i interaktywne wystawy, przede wszystkim dla naszej najmłodszej części społeczeństwa, ale też mam nadzieję, że i dorośli znajdą tu coś dla siebie. Wisienką na torcie powinno być wyposażenie budynku, zgodnie z zapisami planu miejscowego, w pieszy pasaż od strony rzeki. Mieszkańcy zyskaliby nowe atrakcyjne miejsce do przebywania nad wodą w samym centrum miasta – dodaje Marek Duklanowski.

Zmodernizowany budynek powinien być gotowy na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2023 roku.