Prace przy budowie Fabryki Wody powoli nabierają tempa. Przy rozbiórce niecki basenu dawnej Gontynki niespodziewanie odkryto stare drewniane pale.

Niecki basenów zasypano kilka lat temu, gdy do zbierającej się w nich po deszczach wody wpadły bawiące się tam dzieci (nikomu nic się nie stało). Betonowej konstrukcji wówczas nie rozebrano, więc dopiero teraz musieli to zrobić budowlańcy przygotowujący teren pod następne prace. Podczas wykopów nieoczekiwanie odkryto stare drewniane pale.

Zakres prac prowadzonych obecnie na dawnej Gontynce jest jednak szerszy. Zakończono już roboty przygotowawcze. (m.in. podłączono media do zaplecza budowy, zabezpieczono szpaler okazałych lip przed uszkodzeniami i przeprowadzono rozpoznanie saperskie) Przystąpiono również do pierwszych prac budowlanych w miejscu, w którym stanie budynek z basenami.

- Odhumusowano ten teren (czyli usunięto warstwę ziemi roślinnej do głębokości ok. 15-30 cm - przyp. red.), zabezpieczono wykop poprzez wwbirowywanie ścianki szczelnej – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. - W kolejnych dniach prace przy wwibrowywaniu ścianki szczelnej powinny być zakończone. Gotowa powinna być również platforma dzięki której wykonana zostanie przesłona filtracyjna dla budynku basenowego. W planach jest zakończenie prac przy przebudowie kanalizacji sanitarnej przy ulicy Bożeny oraz rozpoczęcie prac ziemnych pod budynkiem edukatorium.

Na dawnej Gontynce w 2022 r. gotowy ma być aquapark z basenami, zjeżdżalniami, kilkunastoma suanami i częścią edukacyjną. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm w składzie: ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o. sp.k. i ALSTAL Real Estate sp. z o.o. Budowa kosztować będzie ponad 349,7 mln zł. Aby ją sfinansować zaciągnięto kredyt, więc trzeba doliczyć jeszcze koszty jego obsługi. W wieloletniej prognozie finansowej całkowitą wartość inwestycji (m.in. wraz z pracami projektowymi) określono na 463 mln zł.