Uniwersytet Szczeciński poinformował o śmierci prof. dr. hab. Edwarda Włodarczyka, rektora US w latach 2012-2020.

 

Edward Włodarczyk miał 74 lata. "Straciliśmy wysoko cenionego Naukowca, doskonałego Nauczyciela i Przyjaciela wielu z nas" - napisano na oficjalnym profilu US.

Edward Włodarczyk od 1969 roku zawodowo związany ze Szczecinem. W 1989 roku objął stanowisko kierownika szczecińskiej pracowni IH PAN. W 1992 przeszedł do pracy w Zakładzie Historii Nowożytnej XVI–XVIII wieku na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 1996 do 2002 pełnił funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego tej uczelni. Był następnie dyrektorem Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych i prorektorem US ds. kształcenia. W 2012 został wybrany na czteroletnią kadencję na stanowisko rektora tego uniwersytetu, zastępując Waldemara Tarczyńskiego. W 2016 uzyskał reelekcję na drugą czteroletnią kadencję.