Charakterystyczny, ale nadszarpnięty zębem czasu napis „Port Szczecin-Świnoujście” oraz logo portu widniejące na dachu jednego z magazynów przy nabrzeżu Czeskim zostaną odnowione.

W odpowiedzi na przetarg ogłoszony przez Zarząd Portu wpłynęły dwie oferty. Jedna od firmy ze Szczecina, opiewająca na kwotę 135 tys. złotych, a druga od spółki z Katowic i przekraczająca 140 tys. złotych.

– Zakres prac obejmuje zmycie i oczyszczenie mechaniczne części dachu z napisem, który zajmuje prawie 2800 m kwadratowych, jak również zagruntowanie starego podłoża pod malowanie. Nowy napis winien być taki sam jak obecny – informuje w imieniu portu Monika Woźniak-Lewandowska.

Na wykonanie wszystkich prac wybrany wykonawca będzie miał trzy miesiące, liczone od dnia przekazania placu robót.