W najbliższych dniach mają zacząć działać dwie miejskie fontanny pływające: na Rusałce i Stawie Brodowskim. Uruchomienie pozostałych na razie pozostaje pod znakiem zapytania, ze względu na „intensyfikację pandemii koronawirusa”.

 

Miejskie fontanny zawsze budzą się do życia na wiosnę. Stąd interpelacja radnego Przemysława Słowika z klubu Koalicji Obywatelskiej, w której pyta: „W jakich terminach zostaną uruchomione fontanny miejskie? (proszę o wskazanie terminów dla poszczególnych lokalizacji)”.

Nie ma rekomendacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Okazuje się, że pierwsze wodotryski zaczną działać już w najbliższych dniach, ale jeszcze poczekamy na uruchomienie tych w najbardziej reprezentacyjnych miejscach.

„Informuję, iż w dniach 06-07.04.2021 r. jako pierwsze zostaną uruchomione fontanny na Jeziorze Rusałka oraz Stawie Brodowskim z uwagi na fakt, iż są to fontanny pływające (niezależne). Decyzję o uruchomieniu pozostałych fontann jest obecnie analizowana ze względu na intensyfikację pandemii koronawirusa oraz mając na uwadze brak rekomendacji uruchomienia fontann w sezonie 2021 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie” – napisała w odpowiedzi Anna Szotkowska, zastępca prezydenta Szczecina.

Miejskie fontanny w Szczecinie

Z odpowiedzi na interpelację radnej Dominiki Jackowski (klub Koalicji Obywatelskiej) wiemy, że miasto opiekuje się następującymi fontannami:

- „Bartłomiejką” przed Urzędem Miasta,

- na pl. Zwycięstwa,

- basenami w Alei Fontann (al. Papieża Jana Pawła II),

- na Wałach Chrobrego,

- w parku im. Janiny Szczerskiej,

- na Cmentarzu Centralnym (trzy fontanny),

- w Parku Wolności w Podjuchach,

- na pl. Zamenhoffa,

- na pl. Gałczyńskiego,

- pływającą na Rusałce,

- pływającą na Stawie Brodowskim,

- pływającą w basenie ppoż. na pl. Piotra i Pawła.

Dodatkowo, są jeszcze fontanny wyłączone z użytkowania:

- „Kotwica” w miejscu Sediny (wyłączona zgodnie z decyzją Konserwatora Zabytków),

- historyczna na pl. Orła Białego (wyłączona zgodnie z decyzją Konserwatora Zabytków, docelowo ma trafić do muzeum, a w jej miejscu stanie kopia),

- „Labirynt” przy pl. Zwycięstwa (czeka na remont),

- w Parku Noakowskiego (czeka na remont).