Właśnie ruszył kolejny nabór wniosków dla osób zainteresowanych wynajmem mieszkania komunalnego za remont. Może się o nie ubiegać każdy pełnoletni mieszkaniec Szczecina, który osiąga odpowiedni dochód.

Przyszły najemca będzie musiał wykonać remont na własny koszt. Średnio to wydatek kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ze wszystkimi pracami trzeba się zmieścić w terminie 8 miesięcy.

Wnioski można składać do końca maja br. w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie lub wysłać pocztą w wyznaczonym terminie. Złożone dokumenty zostaną poddane weryfikacji oraz ocenie punktowej. Liczba punktów będzie zależeć m.in.: od okresu zamieszkiwania w Szczecinie, liczby dzieci, stanu zdrowia czy warunków w jakich się obecnie mieszka.

Następnie osoby składające wnioski otrzymują informację, czy zostały zakwalifikowane do wynajęcia lokalu. W kolejnym kroku ZBiLK opublikuje listę mieszkań z terminem ich oglądania wraz ze szczegółowym kosztorysem. Spośród dostępnych lokali wnioskodawcy sami wskazują mieszkania pierwszego i drugiego wyboru.

– W przypadku, gdy na lokal jest więcej chętnych o przyznaniu go konkretnej osobie zdecyduje liczba punktów. Jeśli wnioskodawcy ubiegający się o jedno mieszkanie będą mieli taką samą punktację, o przekazaniu lokalu zdecyduje losowanie – informuje Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta ds. mieszkalnictwa.

Na każdym etapie wnioskodawca będzie mógł złożyć odwołanie, które rozpatrzy Społeczna Komisja Mieszkaniowa.

W ciągu ostatnich 7 lat ZBiLK przekazał mieszkańcom już 1000 mieszkań do remontu.