Polskie Linie Lotnicze LOT są obecnie jedynym przewoźnikiem oferującym loty do stolicy. Dodatkowo, ze względu na prace remontowe i dłuższy czas przejazdu, na atrakcyjności jeszcze bardziej straciło połączenie kolejowe. Pozycja monopolisty pozwala kształtować ceny biletów lotniczych do Warszawy na wysokim poziomie, a chętnych na ich kupno i tak nie brakuje.

 

Problem wysokich cen biletów lotniczych do Warszawy był głównym tematem wyjazdowej Komisji Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, która odbyła się na lotnisku w Goleniowie.

„Oferowane przez PLL LOT połączenie jest po prostu bardzo drogie”

Jej zwołanie zainicjował przewodniczący Wojciech Dorżynkiewicz (klub Koalicji Obywatelskiej), który przygotował porównanie cen biletów na różnych trasach. Przykładowo, osoby wylatujące 18 listopada z Goleniowa do Warszawy i wracające tą samą trasą 25 listopada, zapłacą za bilet 502 zł. Tymczasem cena biletu za połączenie Londyn-Warszawa-Londyn (w dokładnie te same dni) to 427 zł.

– Oferowane przez PLL LOT połączenie na trasie Szczecin – Warszawa jest po prostu bardzo drogie. Mam wrażenie, że jest to spowodowane monopolem LOT-u na tej linii lotniczej, a także tym, że podróż pociągiem do Warszawy ze względu na remonty trwa bardzo długo – komentował radny Dorżynkiewicz.

PLL LOT: „Na linii do Londynu konkurencja jest dużo większa”

Tę tezę w dużej części potwierdziła Anna Szostakowska z biura siatki połączeń PLL LOT. Przyznała, że otoczenie konkurencyjne ma duże znaczenie przy kształtowaniu polityki cenowej przewoźnika. A od czasu, gdy zlikwidowane zostało połączenie oferowane przez Ryanaira, PLL LOT jest monopolistą.

– Cena uwzględnia oczywiście sytuację rynkową. Na linii do Londynu konkurencja jest dużo większa – mówiła Anna Szostakowska.

Na loty do Warszawy jest duży popyt. Będzie więcej połączeń

Nieco inaczej akcenty rozkładał Robert Lubera, dyrektor biura siatki połączeń PLL LOT. Tłumaczył m.in., że na połączenie Szczecin – Warszawa jest duży popyt, więc ceny są na poziomie rynkowym (wysokie), a zainteresowanie trasą Warszawa – Londyn znaczenie spadło, więc ceny są poniżej poziomu rynkowego (niskie), by zachęcić pasażerów.

– Cena biletu jest wypadkową wielu elementów. Staramy się kreować ruch niższą ceną. Natomiast jeśli możemy liczyć na wyższy popyt, musimy dążyć, żeby urynkowić nasz produkt i zapewnić jego długotrwałe funkcjonowanie. Cieszymy się, że na połączeniu do Szczecina ceny osiągają rynkowe poziomy – wyjaśniał dyrektor Robert Lubera.

LOT zamierza w najbliższym tygodniach zwiększać częstotliwość połączeń na trasie Szczecin – Warszawa. Obecnie jest ich 12 tygodniowo. Zimą ta liczba ma wzrosnąć do 14, a latem 2022 r. do 18. Docelowo możliwe są w przyszłości aż 44 loty w tygodniu.

Na koniec obrad komisji radni przyjęli stanowisko, w którym apelują, by PLL LOT jednak przyjrzał się cenom biletów na trasie Szczecin – Warszawa i przeanalizował możliwość ich obniżenia. To tym istotniejsze, że wkrótce podniesione zostaną opłaty lotniskowe, co też może przełożyć się na wzrost cen biletów.


Stanowisko Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie lotniska w Goleniowie, połączeń z Warszawą i wykluczenia komunikacyjnego

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego zwraca się do PLL LOT S.A. o niedopuszczanie do dalszej marginalizacji i wykluczenia komunikacyjnego Pomorza Zachodniego.

Szczecin jest najbardziej oddaloną od Warszawy stolicą województwa. Od kilku już lat realizowane są projekty modernizacji trasy kolejowej ze Szczecina do Warszawy. Przez przedłużające się modernizacje, prowadzone przez PKP, średni czas podróży do Warszawy pociągiem wynosi blisko osiem godzin. W związku z tym mieszkańcy chętnie korzystali z połączeń lotniczych oferowanych na trasie do Warszawy. Niestety ze względu na działania Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze" loty oferowane przez linię lowcostową Ryanair na tej trasie zostały zlikwidowane. Analizując średnie obłożenie na lotach realizowanych przez spółkę Ryanair można wywnioskować, że połączenia te były dla mieszkańców regionu niezwykle atrakcyjne.

Po likwidacji połączeń oferowanych przez Ryanair ceny lotów w relacji Szczecin – Warszawa oferowane przez LOT uległy znacznej podwyżce. Dokonując analizy cen biletów oferowanych przez PLL LOT można zauważyć, że spółka często oferuje bilety w lepszej cenie na innych relacjach. Na przykład na relacji Londyn – Warszawa lub Berlin – Warszawa ceny są często niższe nawet o 20 proc. niż na relacji Szczecin – Warszawa. Mimo tak drogich biletów zapotrzebowanie na loty ze Szczecina do Warszawy jest nadal bardzo duże, a wręcz w pewnych okresach niedostępne.

W związku z powyższym Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego zwraca się do spółki PLL LOT S.A. o podjęcie działań mających na celu zaprzestanie marginalizacji komunikacyjnej Pomorza Zachodniego poprzez uruchomienie dodatkowych lotów na trasie Szczecin – Warszawa – Szczecin oraz obsługę połączeń lotniczych na ww. trasie przez samoloty, które mogą zabrać na pokład większą liczbę pasażerów. Według ekspertów takie działania mogą skutecznie przyczynić się do spadku ceny biletów na trasie Szczecin – Warszawa – Szczecin.

Dodatkowo protestujemy przeciwko wprowadzeniu podwyżki opłat nawigacyjnych. Podwyżka opłaty terminalowej zagrozi rozwojowi goleniowskiego lotniska, negatywnie odbije się na cenie biletów i liczbie podróżnych. Zmiana ta będzie miała negatywne konsekwencje dla całego sektora lotniczego w Polsce. Realizacja tego typu podwyżek, gdy lotniska nie mogły w ostatnim roku funkcjonować i przemysł lotniczy nie wrócił jeszcze do stanu przed pandemią jest skrajną nieodpowiedzialnością.