Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy drogi krajowej 31 na odcinku Radziszewo – Gryfino o długości około 9,5 km. Spośród pięciu wariantów przebiegu drogi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie wybierze wariant realizacyjny. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej wykonana zostanie koncepcja programowa oraz przeprowadzone zostaną badania podłoża.

 

Odcinek DK31 Radziszewo – Gryfino przebiega w 80 proc. przez teren zabudowany następujących po sobie miejscowości Radziszewo, Daleszewo, Nowe Brynki i Czepino. Budynki w tych miejscowościach znajdują się bardzo blisko jezdni, a droga jest kręta.

– Wzrastający ruch drogowy, który w 2015 roku wynosił 7,5 tys. pojazdów na dobę, powoduje zarówno znaczące wydłużanie czasu przejazdu tym odcinkiem DK31, jak i również negatywne oddziaływanie na mieszkańców związane z hałasem, obniżonym poziomem bezpieczeństwa czy drganiami. Dlatego rozwiązaniem tych problemów jest budowa nowego przebiegu DK31 na tym odcinku – tłumaczy Mateusz Grzeszczuk z szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Między Radziszewem a Gryfinem powstać ma jednojezdniowa droga klasy GP. Poza wspomnianym fragmentem DK31 całkowitej przebudowy wymaga też sam węzeł drogowy Radziszewo.

– Węzeł łączący DK31 z autostradą A6 powstał jeszcze w latach 30. ubiegłego wieku. Nie posiada pasów włączeń i wyłączeń, a parametry łącznic nie odpowiadają obecnym przepisom, przez co prędkość na autostradzie w jego rejonie jest ograniczona do 90 km/h – wyjaśnia Grzeszczuk.

Większość opracowanych wariantów przebiegu drogi, ze względu na ograniczenia związane z istniejącą zabudową i układem komunikacyjnym, zakłada zastąpienie istniejącego węzła Radziszewo nowym węzłem, który będzie położony na wschód od obecnego.