Firma Budimex S.A. przebuduje most kolejowy na Regalicy. Długo wyczekiwana inwestycja jest jednym z kluczowych elementów ochrony przeciwpowodziowej. Obecna konstrukcja mostu utrudnia i niejednokrotnie wstrzymuje akcje lodołamania. To jedna z największych inwestycji w historii Wód Polskich w Szczecinie. Koszt zadania to ponad 340 milionów złotych. Most będzie przebudowany do końca 2023 roku.


Na realizację tej inwestycji region czekał blisko 30 lat

Aktualny stan mostu kolejowego na Regalicy charakteryzuje się niskim prześwitem pionowym przęsła stałego, co bardzo ogranicza możliwości żeglugi śródlądowej. Jedynie podnoszenie zwodzonego przęsła umożliwia przepływ barek, jednostek technicznych oraz lodołamaczy, których akcje są utrudnione. Sama czynność podnoszenia przęsła dodatkowo jest niezwykle czasochłonna i wymaga dużego nakładu pracy.  Przestarzała konstrukcja mostu powoduje wzajemne ograniczenia pomiędzy transportem kolejowym a żeglugą śródlądową. Na czas otwarcia przęsła zwodzonego, ruch pociągów musi zostać wstrzymany, jest to warunek, który umożliwia przemieszczanie się jednostek żeglugi śródlądowej pod mostem.

Przebudowa słynnego mostu w Podjuchach, który hamował i wiele lat uniemożliwiał żeglugę to wydarzenie, na które czekaliśmy blisko 30 lat. Dzisiaj możemy wszystkim zakomunikować, że nasza umowa gwarantuje, że inwestycja zostanie zakończona w ciągu dwóch lat. W Szczecinie pojawi się tor żeglugowy łączący Morze Północne z Morzem Bałtyckim. Tor otworzy żeglugę dla Portu Szczecin i Świnoujście. Ten most to największe wąskie gardło na Odrze jeżeli chodzi o żeglugę śródlądową. Most ma podnoszone przęsło, jest to obiekt historyczny, bardzo awaryjny. Awarie mostu powodują blokadę drogi wodnej i uniemożliwiają prowadzenie akcji lodołamania.

Jaki jest zakres inwestycji?

Inwestycja obejmie m.in.: rozbiórkę trzech stałych przęseł istniejącego mostu kolejowego, wraz z podporami oraz budowę nowego mostu kolejowego. Dodatkowo zaplanowana jest budowa wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Szklanej, murów oporowych na dojazdach do mostu kolejowego na prawym brzegu Regalicy, przejścia podziemnego wraz z prowadzącymi do niego schodami oraz windami. Dotychczasowa nastawnia zostanie rozebrana, a w jej miejscu powstanie nowy budynek. Istotnym elementem jest też przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych, co ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo. Zmieni się również otaczająca infrastruktura m.in. oświetleniowa, drogowa, czy wodociągowa.

Zadanie jest realizowane w ramach rządowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW). Projekt "Ułatwienie zrównoważonego połączenia zaplecza z głównym portem w Szczecinie: most kolejowy na rzece Regalicy" nr działania 2019-PL-TM-0244-W, jest dofinansowany ze dotacji Unii Europejskiej udzielonej w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility - CEF) oraz ze środków Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), a także Banku Rozwoju Rady Europy. Zakończenie inwestycji planowane jest na czwarty kwartał 2023 roku.

Za treść tej publikacji odpowiada wyłącznie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w publikacji.