Mowa o „zielonym ekoporcie”, który wybudowano u zbiegu ulic Harcerzy oraz Arkońskiej. Właśnie trwają jego odbiory. Mieszkańcom obiekt zostanie udostępniony we wrześniu.

- Takiego ekoportu jeszcze nie mieliśmy – mówi Andrzej Kus, rzecznik prasowy miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska. - Obiekt znacząco różni się od wszystkich pozostałych. Jest to najnowocześniejszy ekoport w Szczecinie. Nic się w nim nie zmarnuje – podkreśla.

Deszczówka zbierana będzie do podziemnych pojemników, a następnie zostanie wykorzystana do bieżącej obsługi obiektu. Zamontowane na dachu jednego z budynków baterie słoneczne pozwolą na zasilenie w energię elektryczną całego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Konstrukcje zostały przygotowane w taki sposób, aby docelowo przyozdobiły je pnące rośliny.

Tak jak w pozostałych sześciu ekoportach mieszkańcy za darmo będą mogli tutaj oddać odpady. Oprócz tego na terenie kompleksu powstała sala multimedialna. W weekendy, w godzinach otwarcia obiektu – po ustaleniach z radą osiedla – funkcjonowała będzie jako świetlica. Będą się w niej także odbywały różnego rodzaju szkolenia, konferencje czy lekcje z zakresu ekologii.

Nowy ekoport, który wybudowano u zbiegu ul. Harcerzy i Arkońskiej liczy 4 tys. metrów kwadratowych. W skład kompleksu wchodzą również: budynek garażowo-warsztatowy, magazyn, wiaty czterostanowiskowa oraz sześciostanowiskowa. Uzupełnieniem wszystkiego są nasadzenia krzewów.

Inwestycja kosztowała 4,5 miliona złotych. Została włączona w projekt „Rozbudowa sieci ekoportów wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin” o wartości 5,9 miliona złotych. Poza budową ekoportu projekt obejmuje też zakup dwóch samochodów do obsługi ekoportu, komputeryzację systemu obsługi ekoportu i wyposażenie sali edukacyjnej. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kwota dofinansowania wyniosła 2,94 miliona złotych. Uroczyste otwarcie obiektu odbędzie się na początku września.