To wnioski z Diagnozy stanu istniejącego Miasta Szczecin. Eksperci przygotowujący Diagnozę obliczyli, że 37,29% powierzchni miasta to obszar zdegradowany. Jako osiedla z największą koncentrację problemów społecznych wskazali: Centrum, Śródmieście-Zachód i Turzyn. Wnioski z Diagnozy, a także propozycje mieszkańców złożone w czasie rozpoczynających się właśnie konsultacji społecznych, zostaną wykorzystane podczas planowania procesów rewitalizacyjnych.

Diagnoza została opracowana na potrzeby aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023. We wtorek miasto zaprezentowało ją dziennikarzom. Prezentację dla mieszkańców zaplanowano na środę 9 sierpnia (g. 17-20) w bibliotece „ProMedia” przy al. Wojska Polskiego 2 oraz w sobotę 12 sierpnia (g. 12-15) w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „ŚRODEK” przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie.

Duża strefa zdegradowana
Z Diagnozy wynika, że aż 18 szczecińskich osiedli kwalifikuje się do określenia mianem obszaru zdegradowanego. Decyduje o tym dodatni wskaźnik degradacji, wyliczany na podstawie danych ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, technicznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. Pod uwagę brana jest m.in. liczba przestępstw, stopień bezrobocia czy depopulacja (zmniejszenie liczby mieszkańców).

Osiedla zaliczane do strefy zdegradowanej to (od najbardziej zdegradowanego, z najwyższym wskaźnikiem): Centrum, Śródmieście-Zachód, Turzyn, Niebuszewo-Bolinko, Drzetowo-Grabowo, Nowe Miasto, Pomorzany, Golęcino-Gocław, Stare Miasto, Międzyodrze-Wyspa Pucka, Skolwin, Stołczyn, Śródmieście-Północ, Żydowce-Klucz, Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo, Słoneczne.

Obszar rewitalizacji: Centrum, Śródmieście-Zachód i Turzyn
Priorytetowe działania rewitalizacyjne, zdaniem ekspertów, powinny objąć: Centrum, Śródmieście-Zachód i Turzyn. To osiedla zlokalizowane w centralnej części miasta, objęte kryzysem charakterystycznym dla obszarów śródmiejskich w wielu dużych miastach. Zanikają ich kluczowe funkcje z przeszłości, takie jak np. funkcja handlowa i usługowa. Wielu mieszkańców wyprowadza się stamtąd na przedmieścia. Jest coraz więcej pustostanów zarówno mieszkalnych, jak i w lokalach usługowych. Zwiększa się bezrobocie, rośnie liczba stwierdzonych przestępstw różnego rodzaju.

– Wskazanie centrum miasta jest dla nas jasnym sygnałem, że pomimo szeroko zakrojonych działań i zmian na tym obszarze obecni mieszkańcy wciąż borykają się z problemami, a pozostali, w tym przedsiębiorcy, nie widzą w nim potencjału do życia i inwestowania – przyznaje Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta Szczecina. – Diagnoza nie jest jednoznaczna z tym, że na wskazanych w niej obszarach nie dzieje się nic. Jest to jedynie sygnał dla miasta, że oprócz remontów kamienic, czy poprawy infrastruktury drogowej należy jeszcze bardziej pochylić się nad problemami ludzi, którzy mieszkają, lub w przyszłości wybiorą centrum miasta na miejsce swojego zamieszkania.

Miasto liczy na rewitalizacyjne pomysły mieszkańców
Wszyscy mieszkańcy będą mogli składać swoje propozycje działań, które ich zdaniem przyczynią się do poprawy jakości życia i atrakcyjności tej części miasta. Chodzi np. o rozwiązywanie problemów społecznych i gospodarczych, animacje społeczne, działania na rzecz rodzin czy działalność kulturalną.

– Na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń z rewitalizacją wiemy, że człowiek, jest podstawą tego procesu, dlatego chcemy położyć szczególny nacisk na angażowanie mieszkańców na każdym etapie prac – podkreśla Daniel Wacinkiewicz.

Wypracowane w drodze procesu konsultacji rozwiązania mają być kontynuacją działań rewitalizacyjnych prowadzonych w Szczecinie sukcesywnie od 2010 roku. W ich skład wchodzą renowacje kwartałów, modernizacje i termomodernizacje budynków, remonty ulic, programy społeczne. Do tej pory zaplanowanych zostało ich ponad 100. Zakończone 42, pozostałe będą zrealizowane w najbliższych latach.

Jak i kiedy wziąć udział w konsultacjach?

Do 8 września propozycje będą przyjmowane za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl i http://wojskapolskiego.szczecin.eu/ i w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, w formie elektronicznej i papierowej poprzez:
1) przesłanie na adres: rewitalizacja@um.szczecin.pl,
2) wysłanie na adres: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
3) złożenie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 lub w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „ŚRODEK” przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie,
4) złożenie podczas prezentacji w dniu 09 sierpnia 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej „ProMedia” przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie oraz w dniu 12 sierpnia 2017 r. w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „ŚRODEK” przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.