Rynek pracy jest obecnie uznawany za rynek pracownika. Rosnące oczekiwania wobec pracodawców, chęć samorozwoju, dążenie do work-life balance. Społeczeństwo zdaje się być bardziej świadome tego, co chce osiągnąć i co robić w życiu. Wiele osób myśląc o rozwoju zawodowym, myśli również o rozwoju osobistym, o samokształceniu. Wiążą się z tym często wybory dodatkowych kursów, szkoleń, studiów podyplomowych czy też MBA.

Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie na jedynym rynku pracy spotykają się różne pokolenia. Każde ma różne oczekiwania, jednak nastała sytuacja, gdzie każdy uczestnik rynku pracy ma szansę na znalezienie lepszej oferty i to w krótszym czasie niż w ostatnich latach. Pomagają w tym również decyzje o przebranżowieniu lub dalszym kształceniu, które podjąć można w każdym wieku. Na zachodniopomorskim rynku pracy pojawiają się oferty w HR i administracji, w nowoczesnych usługach biznesowych, sprzedaży i obsłudze klienta oraz szeroko pojętej branży IT. Coraz częściej poszukiwani są specjaliści z kompetencjami miękkimi. Oferta uczelni jest odpowiedzią na zapotrzebowania rynku i pomaga zarówno w zdobyciu nowych kwalifikacji, jak i w podjęciu decyzji o zmianie dotychczas wykonywanego zawodu.

Według Raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ciągu najbliższych 5 lat sytuacja na rynku pracy może wyglądać następująco - z jednej strony pracodawcy będą poszukiwali talentów, pracowników z konkretnymi umiejętnościami i potrafiących zaadoptować się do nowych technologicznych wyzwań, z drugiej zaś liczba pracowników, którzy mogą mieć trudność ze znalezieniem pracy może wzrastać. Takie doświadczenia mogą przynieść najbliższe zmiany związane z procesem transformacji gospodarki, czy też zachodzące zmiany technologiczne, wśród których nie każdy pracownik się odnajdzie. Należy pamiętać, że rynek pracy należy do bardzo dynamicznych. Umiejętność nauki nowych rzeczy, chęć kształcenia i zdobywania wiedzy będzie więc bardzo ceniona. Na temat tzw. „kompetencji przyszłości” na rynku pracy, wypowiedziała się Katarzyna Opiekulska-Sozańska, Dyrektor Zarządzająca LSJ HR Group, regionalnej firmy rekrutacyjno-szkoleniowej działającej na szczecińskim rynku pracy od kilkunastu lat.

„Jako eksperci ds. rynku pracy dostrzegamy coraz większy nacisk na posiadanie przez kandydatów na dane stanowisko umiejętności miękkich, które ułatwią im realizowanie zadań określonych przez pracodawcę. Mogę się wręcz pokusić się o stwierdzenie, że specjaliści i eksperci bez konkretnych kompetencji miękkich nie mają większych szans na dobre stanowisko, bez względu na wykształcenie czy doświadczenie. Nasi klienci, firmy z kapitałem polskim i zagranicznym często podkreślają, jak ważne dla budowania skutecznych, sprawnie działających zespołów są m.in.: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, analityczne i strategiczne myślenie, odpowiedzialność, umiejętność pracy pod presją, dobre zarządzanie czasem, czy też chęć do nauki i samorozwoju”.

Według Pracuj.pl w Zachodniopomorskiem można znaleźć kilkadziesiąt ofert w branżach administracji biurowej i HR. Popyt na pracowników z tych obszarów jest widoczny, co potwierdza Katarzyna Opiekulska-Sozańska z LSJ: „Jeśli chodzi o obszar administracji biurowej to stanowiska pracy generują głównie szczecińskie centra nowoczesnych usług biznesowych (BPO, SSC), w których pracuje kilka tysięcy osób – młodych, z wyższym wykształceniem, znających języki obce. Jeśli zaś mowa o ofertach pracy w HR-ach, to jest ich coraz więcej z uwagi na potrzeby, z jakimi mierzą się pracodawcy, chcący nie tylko utrzymać obecny stan zatrudnienia, ale i powiększyć swoje zespoły”.

W dokumencie wydanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy wśród zawodów deficytowych są specjaliści i kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi czy też specjaliści ds. szkoleń zawodowych i rozwoju kadr.

Blisko biznesu jest WSB w Szczecinie, która stara się odpowiadać na potrzeby rynku pracy, wdrażając nowe kierunki, także studiów podyplomowych. Nie bez znaczenia są umowy partnerskie z regionalnymi pracodawcami, o czym wspomina dziekan Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie, WSB w Poznaniu, dr Andrzej Kokiel: „Jesteśmy uczelnią dynamicznie rozwijającą się. Nawiązujemy partnerstwa biznesowe, dzięki czemu jesteśmy dla naszych studentów wiarygodni i praktyczni. Zależy nam na tym, by zajęcia prowadzili praktycy biznesu, osoby „z branży”. Praktyki i staże, warsztaty czy wizyty studyjne, które mają na celu pomóc studentom stawiać pierwsze kroki na ścieżce kariery, również powinny odbywać się w firmach, gdzie faktycznie można zobaczyć, jak wygląda praca na danym stanowisku, w danej branży. Firma LSJ, jest partnerem przy kierunkach naszych studiów podyplomowych: Specjalista ds. HR, HR Business Partner czy też HR Manager. Wierzymy, że kompetencji miękkich jeszcze długo nie zastąpi automatyzacja, a osoby odpowiedzialne za pracowników, ich rozwój i zarządzanie będą niezbędne w obliczu ogromnych zmian jakie niesie ze sobą przyszłość rynku pracy”.

W raporcie Pracuj.pl „Najważniejszy egzamin: kariera. Studenci i absolwenci na rynku pracy” można znaleźć informacje o badaniu przeprowadzonym na grupie studentów, większość (bo 37%) uważa, że studia są potrzebne, żeby znaleźć dobrą pracę, a 63% ma zamiar kontynuować naukę – na studiach podyplomowych bądź też kursach. Jest więc zauważalne, że wśród młodych ludzi istnieje świadomość, że konieczność ciągłego kształcenia, zdobywania nowych kwalifikacji i kompetencji jest potrzebna, żeby znaleźć zatrudnienie zgodne ze swoimi zainteresowaniami i pasjami. A także zawodowymi ambicjami. W Raporcie Pracuj.pl możemy również przeczytać, że studenci i absolwenci poszukujący pracy zwracają uwagę na odpowiednie zarobki, możliwość rozwoju zawodowego i dobrą atmosferę. W odpowiedzi na pytanie „Co cechuje idealnego pracodawcę?” badani wymienili możliwość rozwoju i szkolenia się, możliwość awansu, zezwolenie na samodzielność. Potrzeba rozwoju, dalszego kształcenia, również w pracy, jest więc bardzo ważna i staje się częścią kształtowania swojej drogi zawodowej. Według Pracuj.pl, obecnie na zachodniopomorskim rynku pracy najczęściej poszukiwani są pracownicy w branżach: sprzedaż i obsługa klienta. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie uczelnie wyższe starają się wzbogacać swoje oferty tak, aby odpowiadać na bieżące trendy rynku pracy. Jedną z takich uczelni jest WSB, która oferuje studia podyplomowe na takich kierunkach jak: psychologia sprzedaży i marketingu czy też studia menedżerskie z modułem zarządzania sprzedażą. Ten pierwszy kierunek ma na celu wykształcenie specjalistów zajmujących się sprzedażą i marketingiem, wskazanie, jak doskonalić zdolności interpersonalne oraz jakich narzędzi stosować w obszarze zarządzania. Drugi kierunek - studia menedżerskie (…) - ma na celu wsparcie rozwoju kompetencji przywódczych i doskonalenie umiejętności niezbędnych do zarządzania strukturami sprzedażowymi. Słuchacze zdobędą najnowszą wiedzę oraz umiejętność stosowania nowoczesnych technik z zakresu zarządzania i kierowania zespołem. Ogólnopolski raport Pracuj.pl również wykazuje podobne wyniki w skali całego kraju. W pierwszym półroczu 2019 roku najwięcej ogłoszeń dotyczyło poszukiwania specjalisty od sprzedaży i handlu, obsługi klienta, ale również IT czy też finansów.

Branżę IT charakteryzuje rosnąca liczba ogłoszeń o nowo powstających stanowiskach pracy. Specjalistów w tej dziedzinie wciąż brakuje. Wśród zawodów deficytowych w I półroczu ubiegłego roku wskazywano m.in.: programistów aplikacji, specjalistów ds. baz danych i sieci komputerowych, specjalistów ds. rozwoju systemów informatycznych, administratorów systemów komputerowych. W dobie trwającej automatyzacji i cyfryzacji pracownicy działów IT wciąż będą potrzebni. Wiedza z zakresu obsługi systemu komputerowego czy też programowania będzie niezbędna, żeby budować przyszłość jaką już zaczęliśmy kształtować, dążąc do ciągłego rozwoju, polepszania bytu ludzi na całym świecie, ale także do napędzania gospodarki i przemysłu.

O szczecińskim rynku IT opowiedział Marcin Skonieczny, przedstawiciel Klastra IT, partner w firmie technologicznej Dige Nowak i Wspólnicy sp. k.: „W Szczecinie powstają najnowsze technologie zarówno z obszaru bankowości, motoryzacji, jak i cyfryzacji przedsiębiorstw. Możemy być dumni, że to właśnie w regionie Pomorza Zachodniego rozwijane są technologie przyszłości. Nasze lokalne firmy specjalizują się w trzech obszarach IT: fintech (technologie w branży bankowej i ubezpieczeniowej), automotive (szeroko pojęta informatyka w motoryzacji - już teraz samochody coraz częściej przypominają komputery na kółkach) oraz digital (cyfryzacja przedsiębiorstw i procesów biznesowych). To właśnie Klaster IT jako stowarzyszenie firm z branży IT w naszym regionie, aktywnie wspiera przedsiębiorstwa, które rozwijają technologie we wszystkich wspomnianych trzech obszarach”.

Marcin Kaczmarek, prezes Klastra IT oraz prezes firmy technologicznej Consileon Polska sp. z o.o, dodaje, że: „IT jest bardzo różnorodne - w Szczecinie można zaprogramować zarówno mały układ, który potem będzie częścią wielu aut albo tworzyć aplikacje dla banków, przez które przepływać będą ogromne kwoty pieniędzy - te tematy wymagają zupełnie innego podejścia do programowania. Poszukiwani są też analitycy biznesowi, projektanci UX, UI i testerzy. Ważne, aby znaleźć najpierw taką działkę IT, która realizuje nasze prywatne pasje, a potem poszukać w regionie firmy, która specjalizuje się akurat w tej dziedzinie. Charakterystyczną cechą Szczecina jest to, że w wielu projektach nasze firmy współpracują bezpośrednio z zagranicznymi centralami dużych światowych koncernów. To oznacza, iż często bierzemy udział w najbardziej innowacyjnych projektach, które zmieniają oblicza biznesu nawet na globalną skalę”.

WSB w Szczecinie zachęca do przebranżowienia bądź dalszego kształcenia na studiach podyplomowych na kierunkach SAP czy też tester oprogramowania. SAP jest kierunkiem dającym słuchaczom możliwość nabycia umiejętności płynnego poruszania się po systemie SAP S4HANA, dzięki realizacji zajęć na najnowszej platformie informatycznej w formie laboratoriów komputerowych. Kierunek pomaga uzyskać praktyczne i doceniane na rynku umiejętności zawodowe, umożliwiające absolwentom kierunku szybki start na dynamicznie rozwijającym się rynku usług IT. Natomiast „Tester oprogramowania” jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie rynku na specjalistów w dziedzinie testowania. Na ten temat wypowiedział się Marcin Kaczmarek z Klastra IT.

„Tester oprogramowania jest stanowiskiem coraz bardziej docenianym w firmach produkujących oprogramowanie. Jego rola często jest stawiana na równi z programistą. Praca testera to często doprecyzowanie wymagań klienta np. o przypadki brzegowe, a potem weryfikowanie pracy programisty. Dzieje się to zarówno w zakresie jakości (bezbłędność), jak i pod względem merytorycznym (zgodność z zamówieniem/zapotrzebowaniem). Dlatego tester powinien uczestniczyć w każdym etapie produkcji oprogramowania - musi znać założenia dla wytwarzanego produktu, żeby być w stanie sprawdzić czy zastosowane rozwiązania są odpowiednie i działają bezbłędnie. Jednocześnie trzeba pamiętać, że bariera wejścia do roli testera jest dużo niższa niż w przypadku roli programisty. Oznacza to, że wiele osób bez specjalistycznego przygotowania może przystąpić do pracy jako tester. Oczywiście - to tylko początek drogi. Zaawansowani testerzy posiadają unikatową wiedzę i używają wielu specjalistycznych narzędzi, by pokryć cały niezbędny proces zapewnienia jakości” - podkreśla Marcin Kaczmarek.

„W Klastrze IT mamy firmy, w których dokładnie tak się stało. Zatrudniły osoby np. doskonale znające język niemiecki (cenny, gdyż duża część naszego eksportu trafia właśnie do Niemiec) i dla których stanowisko junior testera było początkiem przygody z IT - dziś, po uzupełnieniu wiedzy w ramach kursów i studiów stanowią kluczową część zespołu projektowego” - dodaje Marcin Skonieczny, przedstawiciel Klastra IT.

Podsumowując – ciągły rozwój i inwestowanie we wzbogacanie swojego życiorysu o nowe umiejętności, a także nabywanie nowej wiedzy daje większą szansę na odnalezienie się wśród wymagań rynku pracy i jego obecnego, jak i przyszłego kształtu. Szeroki wachlarz dostępnych na rynku edukacyjnym kierunków studiów podyplomowych daje większą możliwość na doskonalenie swoich umiejętności bądź też na zdobycie nowych i przebranżowienie, a w efekcie bycie elastycznym i atrakcyjnym uczestnikiem dynamicznego rynku pracy.

Źródła:

1. Raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Raport podsumowujący VI edycję badania BKL w latach 2017–2018.

2. Dane w artykule na temat ilości ogłoszeń o pracę: Opracowanie własne na podstawie danych z okresu 12.2018 - 09.2019 z portalu pracuj.pl.

3. Dokument wydany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy: Informacja sygnalna na temat zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych w I półroczu 2018 roku.

4. Raport Pracuj.pl z 2019 r. : „Najważniejszy egzamin: kariera. Studenci i absolwenci na rynku pracy”.