Samochód może mieć więcej niż jednego właściciela. Mogą nimi być na przykład współmałżonkowie lub rodzic i dziecko. Dzisiaj dowiesz się jak dopisać kolejnego właściciela do dowodu rejestracyjnego zgodnie z przepisami obowiązującymi w naszym kraju.

Może się okazać, że chcesz kogoś uczynić współwłaścicielem Twojego auta, a może to Ty masz się nim stać? W takim razie powinieneś wiedzieć jakie formalności na Ciebie czekają oraz co oznacza być współwłaścicielem pojazdu.

Współwłasność samochodu – z czym się to wiąże?

W momencie, gdy zostaniesz współwłaścicielem, spadają na Ciebie pewne obowiązki. Po pierwsze w przypadku sprzedaży auta, na transakcję zgodę wyrazić muszą wszyscy współwłaściciele, czego wyrazem są ich podpisy na umowie kupna-sprzedaży. Także załatwianie jakichkolwiek spraw urzędowych, wiąże się z ich obecnością. Jeżeli jeden z nich nie może się stawić osobiście w urzędzie, powinien wystawić upoważnienie drugiemu współwłaścicielowi. Inaczej, nie uda się uzyskać dokumentów, czy na przykład zarejestrować pojazdu.

Jeżeli chcesz zostać współwłaścicielem pojazdu, drugi właściciel powinien sporządzić akt darowizny, czyli notarialne poświadczenie przekazania części tytułu własności innej osobie. W takim dokumencie powinny znaleźć się informacje o darczyńcy oraz osobie obdarowanej, miejscu i dacie dokonania darowizny. Dokładnie musi także zostać opisany pojazd, jego marka, model, numer rejestracyjny, VIN oraz rok produkcji. Powinno się określić procentowy podział własności. Zazwyczaj jest to 50 do 50, jednak strony mogą ustalić tę kwestię inaczej. W akcie darowizny powinno znajdować się także oświadczenie obdarowującego o posiadaniu praw do pojazdu oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny i podpisy obu stron.

2 właścicieli samochodu a ubezpieczenie

Jeżeli auto ma dwóch właścicieli, to każdy z nich ma prawo do zakupu ubezpieczenia. Pamiętaj jednak, że wysokość składki ubezpieczeniowej może zależeć od zniżek oraz oceny ryzyka ubezpieczeniowego użytkownika pojazdu.

Także w przypadku, gdy właściciele zapomną przedłużyć obowiązkową polisę OC, solidarnie ponoszą za to karę. Także w razie szkody spowodowanej przez jednego z właścicieli, wszystkie osoby wskazane w dowodzie rejestracyjnym tracą część zniżek.

Ubezpiecz swój samochód w LINK4!

Jako że zarówno właściciel, jak i współwłaściciel mają prawo do ubezpieczenia auta, dlatego zapraszamy Cię do zapoznania się z ofertą polis na stronie LINK4.pl. Oferujemy nie tylko obowiązkowe OC, ale także wiele dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych. Dzięki nim możesz zabezpieczyć Twoje auto na wypadek konsekwencji wielu różnych zdarzeń. Aby sprawdzić, ile wyniesie składka, wystarczy skorzystać w praktycznego, bezpłatnego i wygodnego kalkulatora ubezpieczeń.

Polisę OC i AC możesz kupić online o każdej porze dnia i nocy. A wszystkie niezbędne dokumenty trafią do Ciebie za pomocą poczty elektronicznej.

Ubezpieczenie samochodu a 2 właścicieli – podsumowanie

Z naszego krótkiego poradnika dowiedziałeś się, co daje współwłasność pojazdu oraz co się z nią wiąże. Pokazaliśmy także, jak wygląda kwestia ubezpieczenia samochodu z kilkoma właścicielami.

Zapraszamy na stronę LINK4.pl, znajdziesz tam więcej informacji na temat tego, jak ubezpieczyć korzystanie samochód i zyskać szeroką ochronę ubezpieczeniową. Nie zwlekaj, odwiedź LINK4 już dzisiaj!

Szczegółowe informacje o produktach, limitach i wyłączeniach, a także OWU dostępne są na stronie www.link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z LINK4.