Na środowej sesji radni ustalili wysokość zarobków prezydenta Piotra Krzystka. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosić będzie teraz 12 050 zł brutto.

To o 100 zł mniej niż do tej pory. Na prezydencką pensję składa się:

- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5 tys. zł,

- dodatek funkcyjny w wysokości 2,5 tys. zł,

- dodatek specjalny w wysokości 3,65 tys. zł,

- dodatek z tytułu wysługi lat w wysokości 900 zł.

 

Podczas sesji przyjęto również nową uchwałę w sprawie diet radnych, ale korygowała ona tylko omyłkę pisarską, która pojawiła się we wcześniejszym akcie. Radni zarabiają miesięcznie około 2 600 zł.