Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szuka wykonawcy, który zrealizuje budowę obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13. Chodzi o odcinek o długości 4,2 km, od Ronda Hakena do przecięcia z obecną DK13 w rejonie skrzyżowania do miejscowości Siadło Górne.

Obwodnicę miał zaprojektować i zbudować Energopol Szczecin. Zdążył jednak tylko opracować dokumentację i uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Problemy finansowe firmy sprawiły, że prace budowlane nawet się nie rozpoczęły. W grudniu 2019 r. GDDKiA wyrzuciła niesolidnego wykonawcę z placu budowy.

Teraz ogłoszony został przetarg na dokończenie tej inwestycji. Wybrany wykonawca będzie musiał opracować brakujące projekty wykonawcze i wykonać roboty budowlane.

- Odcinek, dla którego został ogłoszony przetarg na realizację, będzie się rozpoczynał od ronda Hakena do przecięcia z obecną DK13 w rejonie skrzyżowania do miejscowości Siadło Górne. Na drodze powiatowej między Przecławiem a Ustowem powstanie węzeł drogowy Przecław. Droga na południe od miejscowości Przecław włączy się w obecny przebieg DK13. Ten fragment obwodnicy umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości Przecław i Warzymice, dzięki czemu skończą się zatory drogowe na obecnym przebiegu DK13. Będzie to dwujezdniowa droga klasy GP o dwóch pasach ruchu w każdą stronę – informuje Ewa Adamczewska ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Za drogą do Siadła Górnego obwodnica ma w kolejnym etapie połączyć się z autostradą A6 w węźle Szczecin Zachód. Ten południowy fragment będzie w przyszłości jednocześnie częścią Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu S6. Zanim jednak tutaj rozpoczną się prace budowlane, konieczna jest aktualizacja dokumentacji projektowej. Związane jest to m.in. z planami realizacji obwodnicy Kołbaskowa, która została niedawno wpisana do programu budowy 100 obwodnic w Polsce. Rozpocznie się ona w węźle Szczecin Zachód, będąc kontynuacją obwodnicy Przecławia i Warzymic.