Miasto odstąpiło od umowy z firmą Polaqua Sp. z o.o., która budowała szkołę przy ul. Kredowej. Jeszcze w tym roku ogłoszony ma być przetarg na nowego wykonawcę. Szkoła powinna przyjąć uczniów we wrześniu 2021 r.

Na samym początku miasto deklarowało, że inwestycja przy ul. Kredowej zakończy się przed rokiem szkolnym 2019/2020. Później długo mówiono o 2020 r. Tego terminu też nie da się jednak dotrzymać.

Nie wykonano jeszcze nawet połowy zaplanowanych prac

Firma Polaqua realizowała tę inwestycję w formule zaprojektuj i wybuduj. Już w 2018 r. informowaliśmy, że pojawiły się wady w projekcie budowlanym, które dotyczyły niezgodności projektu z przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonawca został wówczas zobowiązany do wprowadzenia niezbędnych poprawek. Dziś wiemy, że magistrat ma dużo więcej zastrzeżeń.

– W ocenie miasta, stan zaawansowania prac na poziomie ok. 40%, niezadowalający bieżący postęp robót budowlanych, a także zła organizacja pracy na placu budowy (m.in. niewystarczająca ilość pracowników budowlanych, brak zgłaszania podwykonawców, wniosków materiałowych, problemy z dokumentacja projektową), uniemożliwiają wykonanie inwestycji w terminie wynikającym z umowy – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Miasto poszuka nowego wykonawcy

Konsekwencją takiej oceny było odstąpienie od umowy z firmą Polaqua. Przypomnijmy, że wartość kontraktu wynosiła 59 mln zł. Miasto oczywiście zapłaci ostatecznie mniej, tylko za wykonaną pracę. Dodatkowo naliczyło 12,6 mln zł kar umownych. Co dalej z tą inwestycją?

– Aktualnie priorytetem dla miasta jest zabezpieczenie placu budowy, sporządzenie szczegółowej ekspertyzy z wykonanych do tej pory robót budowlanych oraz zweryfikowanie dokumentacji projektowej. Obiekt znajduje się aktualnie w stanie surowym z zamontowanymi oknami. Do zrealizowania pozostały prace wykończeniowe, wykonanie zadaszenia nad aulą oraz salą sportową oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły – relacjonuje Piotr Zieliński.

Jak będzie wyglądać nowa szkoła?

Nowa szkoła podstawowa na gęsto zaludnionym Warszewie jest niezbędna. Będzie miała trzy piętra, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zaplanowano 44 sale lekcyjne, aulę, stołówkę, bibliotekę z czytelnią i szatnie z indywidualnymi zamykanymi szafkami. Częścią kompleksu będzie hala sportowa z widownią na 200 miejsc i dodatkową salą do gimnastyki korekcyjnej oraz innych zajęć ruchowych. Wokół szkoły powstanie strefa sportu i rekreacji z boiskiem do piłki nożnej, boiskiem wielofunkcyjnym, stołami do ping ponga, siłownią plenerową i placem zabaw.