Po remoncie narożna kamienica przy ul. Emilii Plater 10 w Szczecinie prezentuje się estetyczniej, nie da się jednak ukryć, że na budynku czegoś brakuje… Mowa o balkonach, które podczas remontu zostały usunięte. Nadzór budowlany przyznaje, że były one w złym stanie technicznym i wydano zgodę na ich demontaż, ale… pod warunkiem, że zostaną odtworzone. O tym na razie mowy nie ma. Głos w dyskusji zabrała rada osiedla oraz Miejski Konserwator Zabytków.

Remont kamienicy przy ul. Emilii Plater 10 był wyczekiwany przez mieszkańców. Sama elewacja prezentuje się teraz znacznie lepiej. Jednak poza jej odnowieniem z budynku usunięto też wszystkie balkony, które według ekspertyz miały stwarzać zagrożenie. Wykonawca prac miał otrzymać pozwolenie na ich demontaż, ale był również zobowiązany do ich odtworzenia. Tak się jednak nie stało, na co uwagę zwraca przewodniczący Rady Osiedla Drzetowo-Grabowo Łukasz Listwoń.

– Faktycznie, na wniosek wspólnoty, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin wydał decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę balkonów, ale również nakazał ich rekonstrukcję wraz z kolorystyką elewacji. Mam nadzieję, że mieszkańcy wypracują z inspektoratem jak najlepsze rozwiązanie, w dbałości o walory estetyczne budynku, ale i uwzględniające interes mieszkańców – mówi w rozmowie z portalem wSzczecinie.pl Łukasz Listwoń.

Kamienica przy ul. Emilii Plater 10 nie jest objęta ochroną konserwatorską, co oznacza, że prace nie musiały być konsultowane z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Michał Dębowski przyznaje jednak, że brak balkonów na kamienicy to zubożenie obiektu mieszkalnego.

– Kamienica przy ul. Emilii Plater 10 nie figuruje w rejestrze zabytków oraz nie jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków. Fakt ten spowodowany jest oceną wartości zabytkowych kamienicy, która w okresie powojennym została znacznie zdewaloryzowana poprzez pozbawienie elewacji pierwotnych wypraw tynkarskich i całości wystroju architektonicznego, poza ozdobnymi balustradami i baldachimami balkonów. Tym samym Miejski Konserwator Zabytków nie uzgadniał remontu elewacji, w wyniku którego doszło do usunięcia balkonów wraz z ozdobną metaloplastyką balustrad. Nie zmienia to mojej oceny, że przeprowadzony remont doprowadził do degradacji walorów architektonicznych nie tylko samego budynku, ale również tej części historycznej pierzei ulicy Emilii Plater – mówi Dębowski.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie nie komentuje sprawy, bo jest w tej kamienicy udziałowcem mniejszościowym. Remont wykonano na zlecenie wspólnoty zarządzającej obiektem, czyli spółki Dom Best – tu mieszkamy. Portal wSzczecinie.pl wysłał administratorowi pytania o przyszłość balkonów, czekamy na odpowiedź.

AUTOR ZDJĘCIA: Wojciech Bigus

AUTOR ZDJĘCIA: Wojciech Bigus

AUTOR ZDJĘCIA: Wojciech Bigus