Rada Miasta przyjęła stanowisko z wnioskiem do wojewody zachodniopomorskiego o niedokonywanie zmian nazw tych ulic. Stanowisko to nie ma jednak żadnej mocy prawnej, pełne kompetencje przy podejmowaniu decyzji należą teraz do wojewody Krzysztofa Kozłowskiego.

Nazwy 26 Kwietnia i Obrońców Stalingradu mogą zniknąć ze względu na ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Radni zmienili wcześniej nazwy 8 szczecińskich ulic oraz uzasadnienie nazw 4 innych. Ulice te zostały wskazane przez Instytut Pamięci Narodowej.

Radni uchylili się wówczas od dokonania zmian nazw 26 Kwietnia i Obrońców Stalingradu. Był to efekt konsensusu zawartego między klubami, by nie poruszać wtedy tematu nazw budzących największe emocje. Teraz, zgodnie z ustawą, o przyszłości 26 Kwietnia i Obrońców Stalingradu zadecyduje wojewoda zachodniopomorski.

- Nie jestem zwolennikiem komunizmu. Tyle, ile mogłem zawsze przeciwstawiałem się temu ustrojowi. Ale jestem zwolennikiem rozsądnego spoglądania na historię. Nazwy tych ulic nie propagują ustroju totalitarnego. Stanowisko Rady Miasta byłoby głosem w dyskusji o nazwach tych ulic – mówił wnioskodawca, Paweł Bartnik, przewodniczący klubu radnych PO.

- Tego typu stanowisko jest poza obecnymi kompetencjami Rady Miasta. Przyjmując je, weszlibyśmy w kompetencje wojewody. Proponuję, żeby Paweł Bartnik po prostu spotkał się z wojewodą i osobiście próbował go przekonać do swoich racji – odpowiadał Marek Duklanowski, przewodniczący klubu radnych PiS.

Za przyjęciem stanowiska głosowało 19 radnych (radni PO, Bezpartyjnych, Wojciech Dorżynkiewicz i Henryk Jerzyk (niezrzeszony z SLD)). Przeciw: 11 radnych (radni PiS i Małgorzata Jacyna-Witt).

Treść stanowiska złożonego przez radnego Pawła Bartnika w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej.

„Rada Miasta Szczecina na podstawie „Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej” występuje do Wojewody Zachodniopomorskiego o niedokonywanie zmian nazw ulic: ul. 26 Kwietnia i ul. Obrońców Stalingradu.

Uzasadnienie:
26 Kwietnia 1945 roku został zdobyty Szczecin przez 65. Armię Radziecką pod dowództwem gen. Pawła Batowa. Walki o nasze miasto trwały od połowy kwietnia 1945 roku, gdy oddziały Armii Radzieckiej po kolei zdobywały linię umocnień niemieckich w Podjuchach i na Międzyodrzu. Od 19 kwietnia w twierdzy Szczecin stacjonowało 16 tysięcy żołnierzy niemieckich. Ciężkie walki na Prawobrzeżu oraz naloty z udziałem tysiąca radzieckich samolotów zmusiły wojska niemieckie do wycofania się z miasta. 26 kwietnia 1945 r. Twierdza Szczecin poddała się. 28 kwietnia 1945 r. do miasta przybył za zgodą władz okupacyjnych Piotr Zaremba, wyznaczony do roli polskiego prezydenta miasta.
Zdobycie Szczecina było początkiem budowy polskości naszego miasta. Bez tego faktu współczesna historia nie mogłaby mieć miejsca. Stąd w imię prawdy historycznej i zachowania logiki dziejów wnosimy o pozostawienie w Szczecinie nazwy ulicy 26 Kwietnia.

Bitwa pod Stalingradem, która trwała od 23 sierpnia 1942 r. do 2 lutego 1943 r. była jedną z trzech najważniejszych (obok bitwy pod Kurskiem i lądowania aliantów w Normandii) bitwą II wojny światowej. W bitwie zaangażowanych było ponad 2 miliony żołnierzy walczących po obu stronach frontu. Ceną zwycięstwa było ponad 500 000 zabitych i 650 000 rannych Rosjan. Z perspektywy okupowanej Polski i Europy wynik bitwy pod Stalingradem był początkiem końca straszliwej niemieckiej okupacji. Fakt znaczenia bitwy stalingradzkiej dla ostatecznego zwycięstwa jest niepodważalny przez jakiegokolwiek członka koalicji antyhitlerowskiej.”

Przyjęte wcześniej przez radnych zmiany nazw ulic:
Przodowników Pracy - Romana Dmowskiego
Dąbrowszczaków - Haliny Gaińskiej
Lucjana Szenwalda - Jerzego Zimowskiego
Zygmunta Berlinga - Anny Walentynowicz
Andrzeja Benesza - prof. Krzysztofa Marlicza
Aleksandra Zawadzkiego - Tadeusza Zawadzkiego
Zygmunta Felczaka - Wacława Felczaka
Mariana Walczaka - kpt. Adama Walczaka

Zmieniono uzasadnienia nazw ulic: 9 Maja, Młodzieży Polskiej, Samopomocy Chłopskiej oraz al. Wyzwolenia.