Dla wielu mieszkańców Warszewa główna droga do Śródmieścia prowadzi ul. Duńską. Dodatkowo w tej okolicy powstaje kościół, wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego i kolejne budynki mieszkalne. Stąd pytania o możliwość przebudowy układu komunikacyjnego, zwłaszcza budowę drugiej nitki, która zapewniłaby płynność ruchu, również karetkom. Miasto nie ma jednak takich planów.

„Obecny układ komunikacyjny związany z ul. Duńską jest niewystarczający”

Miejsce na poszerzenie ul. Duńskiej jest. Dlatego radny Łukasz Kadłubowski (Koalicja Obywatelska) pytał w interpelacji, czy taki pomysł jest rozważany przez miasto.

„Jako radny wielokrotnie spotkałem się ze stwierdzeniem, że obecny układ komunikacyjny związany z ul. Duńską jest niewystarczający i nie odpowiada zapotrzebowaniu mieszkańców. W okolicy powstaje kościół, nowe osiedla mieszkaniowe, a teraz rozpocznie się budowa filii WSPR. Dodatkowo intensywna urbanizacja terenów Podbórza pogłębia ten proces – pisze radny Kadłubowski. ”W związku z powyższym proszę o informację czy Gmina Miasto Szczecin w najbliższym czasie planuje zmiany układu komunikacyjnego w tej okolicy? Czy posiada wstępną koncepcję budowy drugiej nitki lub dokumentację projektową zadania? Jaki byłby potencjalny koszt tej inwestycji?”

Budowy drugiej nitki nie ma w planach

Odpowiedzi udzielił Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina, odpowiedzialny za miejskie inwestycje. Przyznał, że w dokumentach planistycznych nie ma zapisanego takiego zadania.

„Aktualnie obowiązującym dokumentem jest „Wieloletni Program Rozwoju Szczecina 2020-2024, w którym nie planuje się budowy drugiej nitki ulicy Duńskiej” – napisał prezydent Przepiera.

Inne inwestycje wystarczą?

Jednocześnie wyliczył wykonane, aktualnie realizowane i dopiero planowane inwestycje, które mają ułatwić komunikację mieszkańcom północnych dzielnic Szczecina, w tym Warszewa. Chodzi o budowę Trasy Północnej i Trasy Średnicowej oraz przebudowę ulic: Arkońskiej, Miodowej, Kułakowskiego, Hożej, Wapiennej, Północnej, Andersena, a także budowę minirond na ul. Duńskiej i ul. Chorzowskiej. Są też plany dotyczące komunikacji zbiorowej.

„W ramach budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w rejonie Dworca Niebuszewo planowana jest budowa centrum przesiadkowego dedykowanego głównie mieszkańcom północnych dzielnic miasta. Równolegle z inwestycjami drogowymi, Miasto dostosowuje do potrzeb Mieszkańców trasy linii komunikacji publicznej, czego przykładem jest linia autobusowa nr 87, która połączyła Warszawo z centrum miasta oraz z Dworcem PKP” – podkreślił prezydent Przepiera.

Tydzień temu podpisano umowę z wykonawcą budowy wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego, która stanie przy ul. Duńskiej, tuż obok Biedronki.