Marszałek Olgierd Geblewicz zwrócił się do samorządów z propozycją przejęcia części starej „trójki” w poczet dróg wojewódzkich. To próba rozwiązania problemów z utrzymaniem zimowym drogi, które w ubiegłych latach stwarzało realne zagrożenie dla bezpieczeństwa kierowców.

 

Zmiany w sieci dróg wymagają akceptacji organów stanowiących (rad powiatów i gmin), by następnie ostatecznie Ministerstwo Transportu mogło zaakceptować propozycje najpóźniej do końca września. Marszałek apeluje do samorządów o szybkie działanie, aby wspólnie zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców regionu.

Po raz kolejny marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz otwiera możliwość unormowania statusu dawnej drogi krajowej nr 3, a tym samym rozwiązania problemów z jej utrzymaniem przez samorządy gminne i powiatowe. Na podjęcie decyzji nie ma dużo czasu, bo muszą być podjęte do końca czerwca.

Wczoraj, 21 maja, skierował do władz lokalnych pismo, w którym podtrzymuje wolę włączenia drogi Szczecin Płonia – Pyrzyce – Myślibórz do sieci dróg wojewódzkich. Aby jednak ta zmiana doszła do skutku, konieczne jest przejęcie przez powiaty gryfiński, pyrzycki i myśliborski 4 odcinków dróg kategorii wojewódzkiej, przy jednoczesnej zgodzie samorządów lokalnych na nadanie kategorii drogi wojewódzkiej dwóm odcinkom starej „trójki”.

Propozycja zakłada przejęcie przez nas wskazanych dróg gminnych w poczet dróg wojewódzkich, przekazania odcinków dróg wojewódzkich powiatom jako dróg powiatowych oraz przekazania części dróg powiatowych gminom, tak aby ciężar utrzymania byłej drogi krajowej nr 3 rozłożył się pomiędzy wszystkie szczeble władz samorządu terytorialnego. Ponieważ zmiany tych dróg następują od 1 stycznia, niezbędne jest zakończenie procesu podejmowania uchwał jednostek samorządu gminnego i powiatowego do 30 czerwca 2013 r. – mówi Olgierd Geblewicz. - Oczekuję od starostów deklaracji, które drogi miałyby się stać drogami gminnymi oraz koordynacji całego procesu na terenie powiatów.

Zmiany w sieci transportowej – jak proponuje marszałek województwa – przebiegałyby równolegle na dwóch poziomach. I tak:

Zaliczeniu do kategorii drogi wojewódzkiej podlegałyby:

- odcinek byłej drogi krajowej nr 3: Szczecin-Płonia – Renice (z jednoczesnym pozbawieniem kategorii drogi gminnej przez Radę Miasta w Szczecinie, Radę Gminy w Starym Czarnowie, Radę Gminy w Bielicach, Radę Miejską w Pyrzycach, Radę Miejską w Lipianach oraz Radę Miejską w Myśliborzu),

- odcinek drogi powiatowej: Lipiany, ul. Myśliborska (z jednoczesnym pozbawieniem kategorii drogi powiatowej przez Radę Powiatu Pyrzyckiego).

Pozbawieniu kategorii drogi wojewódzkiej podlegałyby:

- droga wojewódzka nr 119: Radziszewo – Gardno (z jednoczesnym zaliczeniem do kategorii drogi powiatowej przez Radę Powiatu Gryfińskiego),

- droga wojewódzka nr 121: Pniewo – Banie – Rów (z jednoczesnym zaliczeniem do kategorii
- drogi powiatowej przez Radę Powiatu Gryfińskiego oraz Radę Powiatu Myśliborskiego),

- droga wojewódzka nr 128: Rów – Myślibórz – Ławy (z jednoczesnym zaliczeniem do kategorii drogi powiatowej przez Radę Powiatu Myśliborskiego),

- odcinek drogi wojewódzkiej nr 156: Lipiany, ul. Jedności Narodowej, ul. A. Mickiewicza,
ul. Mostowa (z jednoczesnym zaliczeniem do kategorii dróg powiatowych przez Radę Powiatu Pyrzyckiego).